U bent hier

Recht op voedsel

1 op 9 mensen heeft honger. Nochtans wordt er vandaag meer dan voldoende voedsel geproduceerd om de wereldbevolking te voeden. De belangrijkste oorzaak van deze onrechtvaardige paradox? De manier waarop voedsel wereldwijd wordt geproduceerd en verwerkt.

Landbouw wereldwijd: waar loopt het fout?

Honger treft vooral boeren in ontwikkelingslanden. Zij hebben het moeilijk: het klimaat verandert, landbouwgrond wordt schaars en ze krijgen geen eerlijke prijs. Ze komen amper rond en eten minderwaardig voedsel. 

Kleinschalige, familiale boeren produceren het grootste deel van al het voedsel wereldwijd. Toch zien we dat het huidige landbouw- en voedselsysteem als volgt werkt: zo groot mogelijke hoeveelheden van een bepaald landbouwproduct worden tegen een zo laag mogelijke kostprijs geproduceerd. En producten worden over duizenden kilometers vervoerd en verhandeld op de internationale markt.

Een handvol grootschalige bedrijven uit de landbouw- en voedselindustrie deelt in dat systeem de lakens uit. Overheden wereldwijd stappen er in mee en passen hun nationaal landbouwbeleid aan. Ook zij gaan in de eerste plaats steun geven aan grootschalige monocultuur en gewassen bestemd voor de export. De kleine boer kan niet anders dan volgen. Daarbij verwaarloost hij zijn eigen voedselproductie. Met honger tot gevolg. Bovendien wordt in dit systeem veel voedsel verspild. Of het wordt gebruikt als veevoeder in de intensieve veeteelt of voor de productie van biobrandstoffen.

Ook de klimaatsverandering heeft een negatief effect op de landbouw: temperaturen en neerslagpatronen veranderen.

Ontdek ons aanbod aan lezingen Voedsel en Afrika.

Samen met lokale organisaties

Broederlijk Delen ijvert ervoor dat kleinschalige landbouwers gevarieerde en ecologisch meer duurzame boerderijen opbouwen. Dat is meer dan ooit nodig om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de klimaatverandering. We werken daarvoor samen met tientallen lokale organisaties. Concreet:

  • ondersteunen we de dagelijkse landbouwpraktijk in het veld, zoals het verzekeren van toegang tot zaaigoed, irrigatie, opslagmogelijkheden of krediet
  • brengen we boeren en boerinnen nieuwe kennis en duurzame technieken bij
  • doen we aan lobbywerk om de lokale overheid te overtuigen van het belang van kleinschalige landbouw voor o.m. voedselzekerheid, werkgelegenheid en het klimaat
Congo boeren

Het leven van de Congolese boer is niet gemakkelijk. Elk jaar opnieuw is er de onzekerheid: zullen we voldoende te eten hebben? Een eerste oplossing is zelf verbeterd zaaigoed produceren.

De Oegandese ngo Kiima Foods helpt boerengroepen bij de overschakeling van overlevingslandbouw naar marktgerichte en duurzame landbouw.

Vrouwengroep Nabonswendé uit Burkina Faso

Een vrouwengroep herintroduceerde vergeten lokale gewassen. Hierdoor brengen ze meer variatie in de gezinsmaaltijden en genereren ze inkomsten. Ze zijn vastbesloten om er een van succes te maken.

Politieke druk is essentieel

Honger is geen technisch probleem, het is een probleem van sociale rechtvaardigheid. De oplossing ligt in politieke keuzes en de keuze voor een bepaald ontwikkelingsmodel.

Het recht op voedsel is een mensenrecht. Overheden wereldwijd zijn verplicht dit recht te realiseren. En er over te waken dat beslissingen in andere beleidsdomeinen het recht op voedsel niet schaden. Toch zijn schendingen schering en inslag.

Broederlijk Delen doet aan beleidsbeïnvloeding op Vlaams, Belgisch en Europees niveau. Wij ijveren voor een rechtvaardig landbouw- en voedselsysteem dat:

  • goed is voor natuur en klimaat,
  • een eerlijk loon garandeert voor boeren,
  • investeert in boeren die produceren voor de lokale markt, en
  • de productie van gezond, gevarieerd en betaalbaar voedsel aanmoedigt voor iedereen.

In dit kader pleiten wij voor agro-ecologie als een alternatief voor het huidig landbouw- en voedselsysteem. We doen dit in samenwerking met het netwerk Voedsel Anders, de Coalitie tegen de Honger en het internationale netwerk CIDSE.  

Een duurzaam alternatief: Agro-ecologie

Wij pleiten voor agro-ecologie als een alternatief voor het huidig landbouw- en voedselsysteem. Het is een manier om de ecologische voetafdruk van de landbouw te verkleinen, maar het helpt ook om de opbrengsten voor de boer te verhogen. Met een gediversifieerde aanpak wordt het dieet van de kleinschalige boeren gezonder. Diversiteit op het veld geeft variatie op het bord

Nieuws en persberichten

Belgische boerenbewegingen en hun bondgenoten protesteren tegen een Europa dat de kleinere boeren steeds vaker in de steek laat.

Op het Schumanplein in Brussel zetten actievoerders de lege laarzen neer van de boeren die door toedoen van het Europees beleid zijn verdwenen.

Voedsel Anders en Agroecology-in-Action ijveren voor een ambitieus Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) als basis voor een duurzame transitie van ons voedselsysteem.

Het magazine 'Farming Matters' toont aan hoe het feminisme gekoppeld aan agro-ecologie, de economie en de samenleving aan het veranderen zijn. Lees het nu.

Suzy Serneels
Suzy Serneels
Beleidsmedewerker Recht op Voedsel
suzy.serneels [at] broederlijkdelen.be
02/213 04 44

Broederlijk Delen steunt Voedsel Anders