U bent hier

Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen

De wereldwijde vraag naar grondstoffen groeit. Bedrijven en overheden doen grote investeringen in de ontginning en handel van grondstoffen. Maar de stem van boeren die hun rechten en het milieu verdedigen, wordt niet gehoord.

Actualiteitsnota

Beleidsmedewerker Wies Willems beschrijft de actualiteit in zijn domeinen Natuurlijke Rijkdommen en Bedrijven en Mensenrechten.

Rijke ondergrond geeft geen garantie op een beter leven

De grootschalige ontginning van natuurlijke rijkdommen zoals koper, goud, aardgas en olie is een belangrijke motor van economische groei voor veel landen. Maar er is ook een keerzijde. Vaak schenden bedrijven en overheden met deze projecten de rechten van de bevolking op het platteland. Ze betrekken de lokale gemeenschappen niet, vervuilen het water en de grond, en onderdrukken vreedzaam protest met geweld. 
Voor veel gemeenschappen betekent een rijke ondergrond dus geen garantie op een beter leven. Integendeel. Onderzoek toont aan dat in streken waar op grote schaal grondstoffen worden ontgonnen, de armoede en ongelijkheid vaak net toenemen. En dus ook de sociale onrust.   
 

Andes-rapport mensenrechtenverdedigers

Samen met vier partnerorganisaties uit de Andes publiceerde Broederlijk Delen twee rapporten (in 2018 en 2019) over systematisch machtsmisbruik door overheden en bedrijven tegen mensen en gemeenschappen die hun rechten, hun land, leefgebied en het leefmilieu verdedigen. Beide rapporten zijn enkel in het Spaans beschikbaar.

Ontdek ons aanbod lezingen over Natuurlijke rijkdommen en Latijns-Amerika.

Samen met lokale organisaties

Broederlijk Delen steunt organisaties in Latijns-Amerika en Afrika  die in deze context
•    de rechten verdedigen van lokale gemeenschappen. Bepaalde organisaties verlenen bijvoorbeeld juridische ondersteuning aan leiders die gerechtelijk vervolgd worden.
•    Aan duurzame alternatieven werken, zoals biologische landbouw en het gezamenlijke beheer van de natuur in hun omgeving. 
•    Aan lobbywerk doen om strengere wetgeving op vlak van milieu en mensenrechten af te dwingen. Of om van overheden steun te verkrijgen voor de eigen economie  van de gemeenschappen. 
 

Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) is een partnerorganisatie van Broederlijk Delen die actief is in de Peruaanse provincie Espinar. 36 jaar geleden begon daar het enorme mijnbouwproject Tintaya.

Mijnbouw in Colombia

Partnerorganisatie CENSAT onderzoekt de impact van mijnbouw en komt op voor de rechten van gemeenschappen.

Politieke druk is essentieel

Samen met haar internationale netwerk CIDSE brengt Broederlijk Delen het belang van duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen ook onder de politieke aandacht in België en Europa. De Europese Unie importeert enorme hoeveelheden grondstoffen. En tal van Europese bedrijven investeren in de sector van natuurlijke rijkdommen.

Europese overheden en bedrijven moeten internationale richtlijnen en verdragen naleven: ze moeten garanderen dat de handel in grondstoffen en investeringen door bedrijven niet bijdragen tot schendingen van de mensenrechten. Boerengemeenschappen moeten zelf kunnen beslissen over hun toekomst. Bedreigingen en moorden tegen verdedigers van mensenrechten moeten stoppen.

Broederlijk Delen vraagt daarom dat onze politici druk uitoefenen op overheden en de privésector. Een bindend en ambitieus wetgevend kader rond bedrijven en mensenrechten is essentieel, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Conflictmineralen: bindende wetgeving noodzakelijk

Binnen de Europese Unie (EU) is de laatste fase bezig van de onderhandelingen over wetgeving rond de handel in conflictmineralen. Vraag onze politici om werk te maken van bindende regels.

Lees verder

Nieuws en persberichten

Vervuild water door mijnbouw in Espinar

Bedrijven verplichten om wereldwijd de mensenrechten te respecteren: dat is het doel van een internationaal verdrag waarover bij de VN-Mensenrechtenraad in Genève onderhandeld wordt.

De zorg voor ons eigen huis is onlosmakelijk verbonden met de manier waarop onze economie werkt.

Tintayamijn, Glencore, Peru, vervuiling, mijnbouw

De Europese grondstoffenstrategie moet samengaan met bindende regels rond mensenrechten en milieu. Anders dreigt ze ten koste te gaan van landen in het Zuiden.

Het handelsakkoord schiet schromelijk tekort. Er wordt geen rekening gehouden met duurzame ontwikkeling en mensenrechten.

Contactpersonen

Wies Willems
Wies Willems
Beleidsmedewerker Natuurlijke Rijkdommen
wies.willems [at] broederlijkdelen.be
0485/67.96.19