U bent hier

Bezoek uit Guatemala

Onze jaarlijkse vastencampagne, een moment van ontmoeting tussen het Zuiden en Vlaanderen.

Tijdens onze campagne verwelkomden wij zes Guatemalteekse gasten. Allen hebben ze een link met het thema van de campagne: als medewerker van onze partnerorganisaties, als veldwerker of als kunstenaar.

Tijdens hun verblijf in Vlaanderen namen ze de tijd om zich in te leven in onze cultuur, maar ook om op tal van plaatsen te getuigen over hun werk en leven in Guatemala.

Hieronder ontdek je wie ze zijn. 

Mural wedstrijd

Murales of muurschilderingen zijn als kunstvorm erg populair in Latijns-Amerika. Ze worden gezien als een uniek middel om een boodschap tot bij een breed publiek te brengen. Wij daagden jullie uit om een eigen creatie te ontwerpen die de vernieling van de natuur op een positieve manier aankaart. Jullie gingen samen met je school, vereniging of vrienden aan de slag, met prachtig resultaat.

Guillermo Santillana

Guillermo is een geëngageerd visueel kunstenaar uit Guatemala. Hij behoort tot het kunstenaarscollectief Armadillo. Hij zal enkele workshops begeleiden, een muraltekening maken, en lezingen geven over het leven in Guatemala.

"Kunst is een belangrijk instrument om mensen te bereiken en te sensibiliseren. Ik wil muurtekeningen en poppentheater inzetten om een dialoog op gang te brengen over thema’s die onze beide landen aangaan."

Patricia Meléndez

Patricia is juridisch medewerker bij Pastoral de la Tierra in San Marcos, een partnerorganisatie die gemeenschappen sensibiliseert en beleidsvoorstellen ondersteunt rond het recht op water en grond.

"Binnen de Mayaanse 'cosmovisie'​ ben ik geboren onder het teken I’x, wat jaguar of tijger betekent. Het is de vrouwelijke en katachtige energie. Ik heb veel ambities, maar het belangrijkste voor mij is dat ik mijn talenten kan inzetten om bij te dragen aan de transformatie van mijn land."

María Dolores Marroquin

Maria Dolores is beleidsmedewerker bij La Cuerda, een feministisch collectief dat vrouwen ondersteunt in hun strijd voor gendergerechtigheid.

"Ik ben heel benieuwd om de verschillen tussen mannen en vrouwen te observeren. Welke weg hebben jullie afgelegd en waar staan jullie nu? Om zo de processen van verandering beter leren kennen."

Migdalia Soto

Migdalia is vorminsgmedewerker bij Fundación Tierra Nuestra, een partnerorganisatie die vrouwen, mannen en jongeren vorming geeft rond politieke, sociale en culturele samenlevingsvormen. Het doel is om de verworven kennis om te zetten in persoonlijke, familiale en maatschappelijke verandering.

"Ik besta uit verhalen. Ik wil graag te weten komen waar de kinderen en jongeren in België van dromen. Onszelf identificeren, maar vooral amuseren via kunst, muziek en dans."

Miguel Pérez

Miguel is vormingsmedewerker bij Afopadi, een partnerorganisatie die vormingen geeft over het versterken van de gender- en inheemse identiteit, en kennis promoot rond de toegang en verdediging van het territorium.

Ik wil heel graag een andere cultuur leren kennen en een andere manier van samenleven ontdekken. En ik kijk er naar uit om de realiteit van mijn eigen land Guatemala te delen met iedereen die ik in België zal ontmoeten.

Ana Lucía Morán

Ana Lucía is medewerker bij Plataforma contra la impunidad, een internationaal netwerk dat de leef- en werkomstandigheden van de mensenrechtenverdedigers wil in Guatemala en Honduras wil verbeteren, in het bijzonder in rurale streken.

"Ik ben mensenrechtenactiviste, met nadruk op de rechten van vrouwen. Daarnaast ben ik dichteres, feministe en voorstander van culturele expressie. Ik hoop dat mijn boodschap het publiek kan motiveren om Broederlijk Delen te steunen."