U bent hier

Bolivia

Een waardig leven en een gezond leefmilieu voor de boeren en inheemse bevolking op het Boliviaanse platteland. Dat is waar Broederlijk Delen met 14 lokale partnerorganisaties naar streeft. Samen komen we op voor de rechten van de lokale bevolking en ondersteunen we hun eigen plannen.

De uitdagingen

Hoewel president Evo Morales belangrijke sociale hervormingen doorvoerde, blijft het economisch model ongewijzigd. De Boliviaanse economie draait op de ontginning en export van grondstoffen. Dat levert inkomsten op voor de overheid. Voor boeren en de inheemse bevolking zijn de gevolgen vooral negatief: water en grond in de streek raken vervuild, vee sterft en mensen worden ziek. Toch krijgen ze weinig of geen inspraak in de beslissingen die een stempel drukken op hun toekomst.

Het beleid van de Boliviaanse regering staat haaks op de grondwet waarin natuur en leven centraal staan.

De Boliviaanse regering zet sterk in op grootschalige landbouw, mijnbouw en oliewinning. Dat gaat ten koste van de bevolking op het platteland.

Wat doet Broederlijk Delen?

Broederlijk Delen werkt in Bolivia samen met veertien partnerorganisaties. Zij stimuleren boeren en inheemsen die inzetten op duurzame alternatieven. Dat wil zeggen: geen economie die gebaseerd is op winstbejag, wel op respect voor het leven, en de harmonie tussen mens en natuur. We helpen hen ook om op te komen voor hun rechten en hun stem te laten horen. Zodat ze zelf hun toekomstplannen kunnen uittekenen.

Boer in Bolivia

Ik ben Samuel. Samen met mijn gezin woon ik in Bolivia op de Andeshoogvlakte. Overleven op zo’n 3.800 meter hoogte is niet eenvoudig. Zonder water kunnen we hier niet leven.

De organisatie Programa Nina zet zich in om Boliviaanse vrouwen een stem te geven. Dat doen ze dankzij vormingen en door samen te werken met andere organisaties uit de streek.

Wat gebeurde er in 2017?

Het Grondwettelijk Hof heeft de weg vrijgemaakt voor een vierde ambtstermijn voor president Evo Morales. In het Amazonegebied en de Chacoregio leidt de uitvoering van nieuwe ontginningsprojecten en de geplande aanleg van grote stuwdammen en waterkrachtcentrales tot steeds meer protesten van inheemse en boerengemeenschappen. De overheid reageert scherp op kritische stemmen. De vrijheden van meningsuiting en vereniging komen onder hevige druk te staan.

Een greep uit de realisaties

  • We ondersteunden inheemse Guarani- en Weenhayekvrouwen uit de Chacoregio in hun streven naar meer inspraak en participatie door de productie en verspreiding van een tijdschrift en enkele video’s in de lokale taal.
  • We ondersteunden initiatieven ter versterking van 24 basisorganisaties en inheemse of boerengemeenschappen (o.a. door beter lokaal leiderschap, sterkere uitwisseling met andere gemeenschappen en grotere jongerenparticipatie).
  • 15 inheemse en boerengemeenschappen versterkten hun duurzaam beheer van hun grondgebied en natuurlijke hulpbronnen (o.a. door betere wateropslag of afspraken omtrent grondgebruik).

De cijfers

De activiteit ‘personele ondersteuning’ omvat enkel de kosten verbonden aan de lokale vertegenwoordiger, de coöperant(en) en de vrijwilliger(s) in de partnerlanden. De kost van de landoverschrijdende projecten werd niet opgenomen in onderstaande tabel (€ 271.505).

Nieuws en persberichten

Broederlijk Delen steunt de oproep aan de EU en België om vrije, eerlijke, rechtvaardige en transparante verkiezingen in Bolivia te garanderen.

De bevolking heeft economisch en mentaal enorm moeilijk. Bovendien maakt de overheid van deze uitzonderlijke tijd gebruik om de industriële landbouw nieuw leven in te blazen.

Contact

Patricia Verbauwhede
Patricia Verbauwhede
Programmaverantwoordelijke Guatemala, Bolivia en Nicaragua
patricia.verbauwhede [at] broederlijkdelen.be
Lien Vermeersch
Lokaal Vertegenwoordiger Bolivia
lien.vermeersch [at] broederlijkdelen.be