U bent hier

Hoe en waar we werken

Broederlijk Delen werkt samen met zo’n 130 lokale organisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Israël en Palestina. Samen met hen strijden wij succesvol tegen armoede en ongelijkheid. Wij focussen daarbij op drie thema’s: recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen, en inspraak en vrede.

Waar werken we?

We werken samen met lokale organisaties in volgende landen:

We steunen ook grensoverschrijdende projecten. Ook in België zijn we actief.

Onze resultaten

Broederlijk Delen boekt resultaten. In samenwerking met onze partnerorganisaties. En mede dankzij de inzet en steun van onze duizenden vrijwilligers, schenkers en sympathisanten. 

Wil je weten hoe jouw tijd en geld het verschil maken in de armste gemeenschappen op het platteland? Neem een moment om te genieten van enkele overwinningen.

Sta stil bij enkele successen die we, met jouw tijd en geld, konden boeken.

Ook in 2018 heeft Broederlijk Delen succesvol ingezet op de strijd tegen wereldwijde ongelijkheid.

Wat is onze thematische focus?

Om resultaten te boeken, moeten we gericht werken. Broederlijk Delen focust op het platteland. We pakken ongelijkheid aan door in te zetten op drie thema’s:

Wij streven naar een eerlijke voedselverdeling door familiale, ecologische, en gevarieerde landbouw te ondersteunen.

Colombia

Wij eisen dat land, water en grondstoffen beheerd worden met respect voor mens en milieu.

Broederlijk Delen stimuleert mensen en organisaties om op te komen voor hun rechten.

De bescherming van mensenrechtenverdedigers is een verantwoordelijkheid van nationale overheden en de internationale gemeenschap. Ook wij kaarten het thema aan bij beleidsmakers en journalisten.

Hoe wij werken

Broederlijk Delen heeft een typische manier van werken. Samen met lokale organisaties zoeken we naar de beste manier om ongelijkheid te bestrijden. En in eigen land roepen we iedereen op om te delen. 

Grote uitdagingen voor 2014-2021

Broederlijk Delen vatte de belangrijkste uitdagingen samen in 10 strategische oriëntaties. Die oriëntaties zijn een vertaling van onze visie en ambities. En geven aan welke richting we uitgaan, tot 2021.