19 oktober 2020 - Recht op voedsel

Voedsel Anders en Agroecology-in-Action ijveren voor een ambitieus Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) als basis voor een duurzame transitie van ons voedselsysteem.

Vanaf woensdag 20 oktober stemt het Europees Parlement over de toekomst van onze landbouw. Voedsel Anders en Agroecology-in-Action maken zich ernstig zorgen over het nieuwe Europees landbouwbeleid dat op tafel ligt. Met een open brief wijzen we alle Europarlementsleden op de urgentie van ambitieuze maatregelen.

© Dieter Telemans​, Corporate Europe Observatory – Op maandag 19 oktober 2020 organiseerde Corporate Europe Observatory, samen met Voedsel Anders en Agroecology-in-Action, een protestactie aan het Europees Parlement in Brussel.

Met name de overeenkomst die de Europese Volkspartij (EVP), de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D) en Renew hebben gesloten, baart ons zorgen. Verschillende elementen van deze overeenkomst druisen in tegen de kernpunten van de Green Deal – zoals de van-boer-tot-bord (Farm to Fork) en de biodiversiteitsstrategie – en zijn voor ons onaanvaardbaar. Wij kunnen niet akkoord gaan met een hervorming van het GLB zonder antwoord op de sociale, klimaat- en milieuuitdagingen van onze tijd. Onze coalitie steunt een diepgaande hervorming van het GLB met de volgende doelstellingen:

  • Europese voedselsoevereiniteit;
  • Sterke sociale omstandigheden (in overeenstemming met de verplichtingen van de Verklaring van de Verenigde Naties over de rechten van boeren en andere mensen die op het platteland werken);
  • Maximale steun voor kleine bedrijven en (nieuwe) actieve boeren en strikte beperking van subsidies voor grote bedrijven;
  • Regulering van de landbouwmarkt en de afwijzing van vrijhandelsovereenkomsten met betrekking tot landbouw;
  • Begeleiding van landbouwers in agro-ecologische transitie en de naleving van de klimaat- en biodiversiteitsverbintenissen;

Meer concreet ondersteunen Voedsel Anders en Agroecology-in-Action de eisen van de Europese boerenbewegingen en van het Europese maatschappelijk middenveld. We dringen erop aan dat onze vertegenwoordigers in het Europees parlement luisteren naar de stem van de wetenschappers en het maatschappelijk middenveld, die een fundamentele hervorming van het GLB eisen, in overeenstemming met de belangen die op het spel staan.