Gemeenschappen in Guatemala bepalen eigen toekomst

De politieke vormingsschool van SERJUS in Guatemala brengt mannen en vrouwen van inheemse en boerenorganisaties samen.

Daar leren deze leiders meer over de collectieve rechten van de leden van hun gemeenschap. 

Ontwikkelingsplan

SERJUS benadrukt ook het belang van een eigen ontwikkelingsplan van de gemeenschap. Ondertussen zijn er in 3 gemeentes 91 lokale coördinatiestructuren van lokale leiders actief. 

Zij wegen mee op de ontwikkelingsplannen in de gemeenten en gemeenschappen. Ze werken concrete voorstellen uit voor het verbeteren van basisvoorzieningen in de gemeenschappen. Ook de specifieke noden van rurale en inheemse vrouwen krijgen aandacht.