U bent hier

FUTURE PROOF is het nazomerse festival van Broederlijk Delen en Oxfam Wereldwinkels. Je ontdekt er duurzame oplossingen voor de economische, ecologische en sociale uitdagingen van nu. Inspirerende denkers en doeners delen hun visie op de toekomst.Ontdek het programma

Future Proof 2020: Toekomstgericht denken voor onzekere tijden

We bevinden ons vandaag in een wereld in crisis. Een globale pandemie, systematische ongelijkheid, politieke polarisatie, de klimaatopwarming die vrijwel onomkeerbaar is geworden. Onze bestaanswereld staat op losse schroeven. Nemen we genoegen met een rol van toeschouwer of spelen we actief mee in de wereld van morgen? Wij hebben onze keuze gemaakt.

Waarom...

We bevinden ons vandaag op een kantelpunt in een wereld in crisis. Toenemende economische ongelijkheid, sociale uitsluiting, politieke polarisatie,… De klimaatopwarming die onomkeerbaar dreigt te worden, is wellicht de meest beangstigende crisis. Tijd om actie te ondernemen.

Hoe...

We zijn geen toeschouwers, maar actoren die een proactieve rol kunnen spelen. Hoe pakken we dat aan, en hoe motiveren we anderen om mee te doen? Hoe zorgen we voor een groter besef van noodzaak en een breder draagvlak bij overheid en burger?

Wat...

Het ultieme streefdoel is een duurzame wereld die rechtvaardig is voor alles en iedereen. Niet de mens en zijn welvaart, maar de aarde en natuur staan centraal. Hoe beelden we ons zo’n samenleving in? En wat hebben we daar precies voor nodig?