U bent hier

Waarom duurzaam voedsel?

De manier waarop we voedsel produceren, verwerken en verdelen, overschrijdt de draagkracht van de planeet. Ons voedselsysteem zorgt bovendien voor sociale ongelijkheid. Boeren worden door dit systeem gedwongen om vooral te produceren voor de export, en niet voor hun eigen bord. Daarom hebben boeren vandaag honger.

Broederlijk Delen wil dat iedereen weer mee is, ook boeren die nu honger hebben. Daarom pleiten we voor een duurzame voedselproductie.

Wat is duurzame voedselproductie?

Er bestaan verschillende definities van een duurzaam voedselsysteem. Een aantal vaste elementen komen steeds terug:

  • Het systeem behoudt en verbetert de vruchtbaarheid van de bodem en de kwaliteit van het grondwater, zodat ook komende generaties voldoende voedsel kunnen produceren.
  • Biodiversiteit van planten en dieren wordt beschermd en het welzijn van dieren gerespecteerd.
  • Wie bijdraagt aan de productie van voedsel, haalt een waardig inkomen uit die arbeid.
  • De voedselproductie draagt bij aan een goed draaiende, lokale economie.
  • Het geproduceerde voedsel is betaalbaar en gezond.
  • Wereldwijd heeft iedereen er gelijke toegang toe.
  • Het geproduceerde afval, inclusief broeikasgassen, blijft binnen de grenzen van wat de aarde kan verwerken.

Veel aandachtspunten om rekening mee te houden. Broederlijk Delen, en met ons steeds meer mensen, organisaties en instellingen, is ervan overtuigd dat agro-ecologie de meeste kansen biedt om zo’n duurzaam landbouw- en voedselsysteem te realiseren.

Weet wat je eet

Duurzaam eten begint met weten wat je eet. Eos tracé zoekt dit uit. Welke impact heeft jouw eten op het milieu en jouw gezondheid? Hoe zit het met de impact op andere mensen en op dieren? Kom elke maand meer te weten over de weg die een product aflegt voordat het op jouw bord belandt.

Weten wat duurzaam voedsel is, is één zaak, hoe dit te herkennen in de winkel is een andere. Eos labelinfo helpt je wegwijs in het grote labeldoolhof. Of kom dit te weten in een workshop van Velt. 

 

Onze verhalen

Broederlijk Delen pleit voor een duurzaam familiaal landbouwmodel. Daarmee krijgen boeren wereldwijd meer kansen. Kansen om een eerlijk loon te verdienen en om eigen keuzes te maken. Hier lees je hoe en waarom boeren voor dit model kiezen. 

Boer Matthias

Matthias beoefent een manier van landbouw die hem en zijn familie hoop voor de toekomst geeft.

Boerin Greet

Greet van ’t Legumenhofke in Leuven kiest voor biologische landbouw.

Meer verhalen

Voedsel Anders is een groeiende beweging voor agro-ecologie, waar ook Broederlijk Delen bij is aangesloten. Voedsel Anders verzamelt nog meer verhalen van boeren.

Lees verder bij EPO

Wil je nog meer lezen? Boeken over landbouw, verantwoord koken, klimaat en meer vind je bij uitgeverij EPO. Door via Foodwise te bestellen, krijg je een korting.