Fondsenwerving

Een goed georganiseerde deur-aan-deuractie is hét middel bij uitstek om nieuwe schenkers te engageren. Onze wervers leggen uit waarom er fondsen nodig zijn en stellen voor om onze projecten te steunen met een maandelijkse domiciliëring.

Broederlijk Delen werkt samen met Direct Result, een gespecialiseerd agentschap in fondsenwerving. Onze wervers zijn goed herkenbaar. Ze dragen een regenjas en een badge met het logo van Broederlijk Delen. Ze aanvaarden geen cash geld en zullen nooit iets anders voorstellen dan een maandelijkse domiciliëring. Daarvoor werken de wervers met een handige tabletapplicatie.

Team deur aan deur fondsenwervers

Waarom kiest Broederlijk Delen om in te zetten op directe dialoog?

We hebben een fantastisch trouwe achterban van schenkers en vrijwilligers. Maar, ongelijkheid bestrijden is een werk van lange adem, en we moeten met veel zijn – en blijven – om die strijd verder te zetten. Daarom zijn nieuwe schenkers onontbeerlijk om onze doelstellingen op lange termijn te realiseren.

Nieuwe maandelijkse schenkers zijn nodig om onze doelstellingen op lange termijn te realiseren.

Directe dialoog is een interessante aanpak omdat je de nieuwe schenkers vraagt om een engagement aan te gaan voor een langere termijn. Met traditionele methoden, zoals een inzamelactie, zetten we vooral in op eenmalige giften tijdens de campagneperiode. Zo gaan elk jaar honderden vrijwilligers deur aan deur om geld in te zamelen. Dat levert telkens opnieuw weer hartverwarmende resultaten op.

Maar om onze projecten het hele jaar door goed te kunnen plannen, hebben we de schenkers die zich engageren om maandelijks te steunen ook heel hard nodig. Om mensen te overtuigen dat engagement aan te gaan voor ons, is directe dialoog de beste aanpak.

Wat is een maandelijkse domiciliëring?

Bij een maandelijkse domiciliëring geef je als schenker een machtiging aan Broederlijk Delen om maandelijks een door jou gekozen bedrag van je rekening te halen. Je kan zelf aangeven of dit in het begin of in het midden van de maand gebeurt. Je kan je opdracht op ieder moment wijzigen, pauzeren of stopzetten.

Waarom is maandelijks steunen voor jou interessant?

Je kan je gift spreiden over het jaar en je gift gebeurt automatisch. Je behoudt de controle over je opdracht.

Je ontvangt een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro.

Als de som van jouw giften per jaar minstens 40 euro bedraagt, heb je recht op een fiscaal attest. Met dit attest kan je tot 45% van je giften terugkrijgen. Voor een gift van 40 euro geniet je een maximaal fiscaal voordeel van 18 euro. Je gift kost je dus uiteindelijk slechts 22 euro.

Financiële transparantie

Broederlijk Delen is een organisatie die transparantie en eerlijkheid hoog in het vaandel draagt. Hierbij alvast een antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Hoe organiseert Broederlijk Delen directe dialoog?

We werken samen met Direct Result, een gespecialiseerd agentschap in fondsenwerving, dat jonge en goed getrainde mensen – vaak studenten – engageert. Onze ambassadeurs krijgen een normaal salaris voor hun werk en zij dragen de doelstellingen van Broederlijk Delen met hart en ziel uit.

We werken binnen de regels die door de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving zijn vastgelegd. Broederlijk Delen ondertekent elk jaar een ethisch charter, het Handvest voor Directe Dialoog, en vraagt aan haar deur-aan-deur wervers om hetzelfde te doen.  

Waar kun je onze wervers tegenkomen?

We kiezen ervoor om te focussen op deur-aan-deur-acties. Dus als je de bel hoort, weet dan dat Broederlijk Delen voor de deur kan staan.

Heb je vragen over je schenking aan Broederlijk Delen? Dan kan je ons contacteren op mijngift [at] broederlijkdelen.be of via het contactformulier.