Financiële transparantie

Wanneer je geld inzamelt voor het goede doel, wil je ook zeker zijn dat je geld goed wordt besteed. Jouw gift wordt in volledige transparantie verwerkt: van elke euro gaat 83,6 cent naar onze doelstellingen op het terrein. De rest investeren we in degelijk beheer van de organisatie.

Op welke manieren werven jullie fondsen? 

Broederlijk Delen is grotendeels afhankelijk van inkomsten uit mailings (papier en in mindere mate online) en het werven van maandelijkse schenkers deur-aan-deur. Een belangrijk deel van onze inkomsten wordt ook ingezameld tijdens de vastencampagnes door onze vrijwilligers, die dan allerlei fondsenwervende acties organiseren.

Hoe zorgen jullie voor een ethische fondsenwerving? 

Broederlijk Delen vindt het belangrijk om middelen in te zamelen op een ethische manier, met respect voor de schenker. Dit betekent dat wij in onze wervingscampagnes geen agressieve wervingstechnieken gebruiken. In onze mailings vermijden we beelden die bewust schuldgevoel creeëren en tijdens inzamelacties of aan de deur zullen we mensen nooit onder druk zetten om te steunen. Broederlijk Delen is lid van de Vereniging van Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) dat een ethische en transparante fondsenwerving garandeert. Schenkers kunnen met eventuele klachten bij hen terecht. 

Waarom doen jullie aan fondsenwerving? Jullie ontvangen toch subsidies?

We streven er naar om onze werking te financieren met 50% eigen middelen en 50% subsidies. De meerderheid van onze subsidies zijn federale subsidies waarbij de overheid optreedt als medefinancier: voor elke euro van Broederlijk Delen, legt de overheid vier euro bij. Het streven naar 50% eigen middelen, door fondsenwerving, is een voorwaarde voor onafhankelijkheid. Zo kunnen wij bijvoorbeeld ons politiek werk goed uitvoeren, zonder vrees voor politieke repercussies. 

Broederlijk Delen ontvangt giften en subsidies. Waar gaat het geld juist naartoe?

Onze Algemene Vergadering, bestaand uit vrijwilligers, besliste dat we de verdeling 85/15 moeten nastreven: 85% van onze uitgaven voor de verwezenlijking van onze doelstellingen en 15% voor het creeëren van de voorwaarden om aan deze doelstellingen te werken. In 2019 was de verhouding 83.6/16.9

Wat verstaan jullie onder goede voorwaarden om aan deze doelstellingen te werken? 

Goede voorwaarden om te kunnen werken aan onze doelstellingen, dat gaat zowel over het onderhoud van ons gebouw, de verwarming, kosten voor fondsenwerving... Maar bijvoorbeeld ook een sterk financieel team. 

Waarom hebben jullie een sterk financieel team nodig?

Net om zo efficiënt en transparant mogelijk te kunnen werken, hebben we een sterk financieel team nodig. Om onze ingewikkelde financiële stromen te beheren, hebben wij mensen nodig die dit kunnen verwezenlijken en waarmee we een deftige interne controle kunnen garanderen. 

Hoe zit dat met jullie lonen? 

Het personeel van Broederlijk Delen, van logistieke medewerkers tot de algemeen directeur, wordt verloond volgens de barema's van het paritair comité 329.1, zonder uitzonderingen. Onze Raad van Bestuur bestaat uit vrijwilligers, die hiervoor geen vergoeding krijgen.