U bent hier

Evaluaties

Om op koers te blijven, is het nodig om af en toe stil te staan. Daarom laten we onze werking regelmatig door externen evalueren. Zo leren we steeds bij en kunnen we de resultaten van onze werking blijven garanderen.

Onze werking doorgelicht

De evaluaties worden uitgevoerd volgens de evaluatiecriteria van het Ontwikkelingssamenwerkingscomité van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO-DAC):

1. Doeltreffendheid
2. Doelmatigheid
3. Impact
4. Duurzaamheid
5. Relevantie

Voor de periode 2017-2021 hebben we 2% van ons programmabudget uitgetrokken voor externe evaluaties. Onze lokale partnerorganisaties worden vanaf de opzet bij deze evaluaties betrokken.

Onze interne procedure om evaluaties op te volgen voldoet aan de kwaliteitsvereisten opgesteld door de Belgische overheid.

Evaluaties 2019

Voor het programma 2017-2021 (i.s.m. Studio Globo) onderscheiden we twee soorten evaluaties: tussentijdse evaluaties en eindevaluaties. Bij de tussentijdse evaluaties ligt de focus op leren, zowel ter verbetering van het lopende programma als het opstellen van het volgende programma. Bij de eindevaluaties ligt de focus op het afleggen van verantwoording over de behaalde resultaten.

Tussentijdse evaluaties

Eindevaluaties (Beschikbaar vanaf 2021)