Na meer dan vijftig jaar bezetting wil Israël delen van de Westelijke Jordaanoever officieel beginnen annexeren vanaf 1 juli. Een stap die de internationale gemeenschap hevig veroordeelt. De Commissie Buitenlandse Zaken van het Belgisch Parlement stemde deze week over eventuele sancties tegen Israël en de erkenning van Palestina als staat. 

Frankrijk ijverde al voor een hardere Europese reactie tegen Israël als zij doorgaan met de annexering en krijgt daarbij ook de steun van Luxemburg, Ierland en België. Europees vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Josep Borrell zei begin 2020 bovendien dat "elke stap om Palestijns gebied te annexeren niet zonder gevolgen zal zijn". In mei bevestigde Borrell nogmaals dat de EU elk Israëlisch initiatief met het oog op annexering moet ontmoedigen.

Palestijns perspectief op annexatie

 

Palestijnse ontwikkelingspartners van België geven hun visie op de annexatieplannen van Israël.

 • Ghada Abu Ghalyoun - Palestinian General Federation of Trade Unions, PGFTU, partner of Solsoc and the CG FGTB;
 • Reem Natsheh - Women’s Centre for Legal Aid and Counselling, WCLAC, partner of Broederlijk Delen and Oxfam Belgium;
 • Abbas Milhem – Palestinian Farmer’s Union, PFU, partner of Oxfam Belgium.

  Carte blanche voor Israël

  België lijkt ook voorstander te zijn van een sterk optreden tegen Israëlische annexering. De PS en Ecolo/Groen dienden onlangs een voorstel in om sancties tegen Israël te eisen als de annexering doorgaat alsook een voorstel om Palestina officieel te erkennen in België. "Het is nu hoog tijd om in te grijpen voor het te laat is," meende de PS bij de uiteenzetting van het voorstel in de Kamer woensdag. "De VS heeft de nieuwe Israëlische regering carte blanche gegeven op de Westelijke Jordaanoever met haar zogenaamd vredesplan. Nu dat de VS niet meer onpartijdig is, moeten België en Europa Israël aansprakelijk stellen," verklaarde de PS, "De erkenning van Palestina zal België’s bijdrage zijn tot een oplossing."

  Als Israël doorgaat met de annexering zal dat land 25 jaar na de ontbinding van Apartheid in Zuid-Afrika een apartheidsstaat worden. Dat is totaal onaanvaardbaar.

  – Simon Moutquin van Ecolo

  Simon Moutquin van Ecolo voegde daar nog aan toe: "Als Israël doorgaat met de annexering zal dat land 25 jaar na de ontbinding van Apartheid in Zuid-Afrika een apartheidsstaat worden. Dat is totaal onaanvaardbaar." Moutquin (Ecolo) motiveerde verder dat de vredelievende Israëli’s hier evenzeer onder lijden: "Denk maar aan de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem die het opnemen voor de Palestijnen. Zij worden door de Israëlische regering gemarginaliseerd en aangevallen vanwege hun activisme."

  Kamerlid Moutquin (Ecolo) haalde ook nog uit naar de VS: "Sinds Trump aan de macht kwam, is de bezetting nog erger geworden met een regering die het Internationaal Recht schendt. Het Amerikaanse Vredesplan, dat niet bepaald vredelievend is, werd bedacht voor en door Israël zonder enige consultatie met de Palestijnen. Dat plan is niet meer dan een diplomatieke provocatie."

  Diplomatieke voorzichtigheid

  Volgens N-VA, Open Vld, MR en CD&V kwam het voorstel om Palestina te erkennen ongelegen: "In 2015 werd besloten om Palestina te erkennen als staat indien er aan enkele voorwaarden voldaan werd. Eén van die voorwaarden was het bestaan van een volwaardige Palestijnse regering in de Palestijnse gebieden, en dat is nu niet het geval," meende Anneleen Van Bossuyt (N-VA). Kattrin Jadin (MR) stelde ook dat België best niet unilateraal Palestina erkent, maar pleitte voor een collectieve Europese erkenning. Ook Goedele Liekens (Open Vld) sloot zich bij Jadins opvatting aan: "Een unilaterale erkenning van Palestina door België is volgens ons geen goed idee. Het is geen stap naar vrede, maar zal een explosieve situatie creëren," meende Liekens. "Dit zal olie op het vuur zijn in een zeer gevoelige regio," klonk het bij CD&V. Het voorstel werd met een nipte meerderheid toch goedgekeurd.

  Annexatie is een flagrante schending van het Internationaal Recht en zal de doodsteek zijn van het vredesproces.

  – Wouter De Vriendt van Groen

  Het tweede voorstel om sancties tegen Israël te nemen bij annexatie kon op meer steun rekenen, alle partijen waren voorstander. "Israël heeft het Internationaal Recht geschonden," stelde Els Van Hoof (CD&V). "Als Israël doorgaat met annexatie, spugen zij op Internationaal Recht. België moet proportioneel en reactief reageren," verklaarde Liekens ten slotte.

  De plenaire vergadering houdt donderdag 25 juni een stemming over de twee voorstellen.