Een andere manier van leven promoten

In onze samenleving is vooruitgang vaak synoniem voor groei. Dat is een misvatting. Het groeimodel creëerde de voorbije decennia meer welvaart voor vele mensen. Dat klopt. Maar nu botsen we op de grenzen.

Crisissen volgen elkaar in sneltempo op: klimaatcrisis, economische crisis, sociale crisis, enzovoort. De ongelijkheid is nog nooit zo groot geweest. En armoede blijft alom aanwezig. Dat alles ondanks ‘groei’ in de wereldwijde samenleving.

Broederlijk Delen vindt dat onze wereld nood heeft aan een nieuw maatschappelijk project. We moeten op zoek naar een andere manier van leven. Met als ultieme doel: het voortbestaan van onze planeet en een menswaardig leven voor iedereen.

We moeten radicaal kiezen voor een samenleving die gebaseerd is op gemeenschap, duurzaamheid en rechtvaardigheid.

Eenvoudige tips voor een nieuwe levensstijl

‘Het Zuiden’ is geen ver-van-mijn-bedshow. Wat ik hier en nu doe, heeft een impact elders. Positief en/of negatief. Ook jij en ik zullen ons dagdagelijkse leven moeten aanpassen. Onze voedsel- en energieconsumptie moeten bijvoorbeeld anders.

Of je er nu voor kiest om minder vlees te eten, bewuster om te gaan met water, of je in te schakelen in de deeleconomie: het gaat om de positieve impact die deze gedragsverandering heeft op onze samenleving en onze planeet. Dat is wat we nodig hebben.

Talrijke tips voor een andere manier van leven zijn reeds voorhanden. Broederlijk Delen verzamelt heel wat van deze concrete acties. Zo helpen we je op weg om jouw levensstijl aan te passen.

 

Ontdek tips voor een bewuste levensstijl

Inspiratie: ethiek van het genoeg

Solidariteit is de basis voor de ‘nieuwe’ levensstijl die Broederlijk Delen promoot. We moeten radicaal kiezen voor een samenleving die gebaseerd is op gemeenschap, duurzaamheid en rechtvaardigheid.  Ook als we daarvoor onze comfortzone moeten verlaten.

Respect voor de waardigheid van iedere mens en de planeet vormen de leidraad. We moeten leven vanuit een ‘ethiek van het genoeg’. Dat gaat niet over verliezen of inbinden, maar over het scheppen van ruimte voor het goede leven. Voor een ‘leven met genoeg’. Zo’n nieuwe levensstijl vraagt om radicale keuzes. Bijvoorbeeld voor een duurzame economie die rekening houdt met de draagkracht van onze aarde.

Wat doen we zelf?

Werken we zelf wel op een duurzame manier? Broederlijk Delen wil zijn verantwoordelijkheid nemen en streeft ernaar zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Zo hebben we ons gebouw in Brussel duurzaam gerenoveerd, schakelden we over naar verwarming op gas en kozen voor 100 % ‘groene’ elektriciteit. Sinds 2010 rapporteren we over zeven indicatoren met betrekking tot onze ecologische voetafdruk: papierverbruik, gasverbruik, elektriciteitsverbruik, waterverbruik, uitstoot van broeikasgassen en de verplaatsingen van ons personeel. Meten is weten, dus gebruiken we de vergelijking van jaarlijkse cijfers om, waar nodig, bij te sturen.

Er is een werkgroep ‘Groen beleid’ die allerlei initiatieven neemt om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. In 2015 werd een  mobiliteitsbeleid op punt gezet waarin naast het openbaar vervoer, ook het gebruik van de fiets en autodelen werden gestimuleerd.