Educatief Medewerker Vrijwilligerswerking

Educatieve medewerkers op de regionale diensten zetten zich in voor de ondersteuning en vorming van de vele vrijwilligers die voor Broederlijk Delen campagne voeren. Je bouwt de vrijwilligerswerking en het lokale draagvlak van Broederlijk Delen in regio Vlaams-Brabant – regio Hageland uit.

Dat betekent ondermeer:

 • ondersteunen en stimuleren van campagnegroepen en andere werkgroepen die campagne willen voeren i.f.v. sensibilisering, vorming, politieke actie en fondsenwerving;
 • het lokale draagvlak in Vlaams-Brabantse parochies en gemeenten voor Broederlijk Delen vergroten door actieve contact name en gerichte stimulansen;
 • organiseren van provinciale lanceermomenten en vormingsinitiatieven voor plaatselijke vrijwilligers;
 • ondersteunen en coachen van vrijwilligers die deelnemen aan uitwisselingsinitiatieven als inleefreizen of de ontvangst van gasten uit het Zuiden;
 • werven van nieuwe vrijwilligers i.f.v. concrete projecten;
 • organiseren van inhoudelijke vormingsactiviteiten voor geïnteresseerden uit de regio: een debatavond, een klimaatwandeling, e.a.;
 • samenwerking met groepen uit het Zuiden aanwezig in onze samenleving en streven naar een grotere diversiteit in de werkgroepen en bij de vrijwilligers;
 • Je onderhoudt strategische contacten (o.a. met de Noord-Zuidbeweging in Vlaams Brabant, Vlaams Brabantse middenveld, provinciebesturen, Vlaamse-Brabantse kerkelijke instanties…) en neemt vertegenwoordigingen op;
 • Je overlegt en werkt samen met collega’s uit andere regionale diensten van Broederlijk Delen;
 • Je verzorgt mee de regionale interne en externe communicatie (nieuwsbrieven, regionale bladzijden in bewegingstijdschrift…);
 • Je beheert de sociale media kanalen voor de regio Vlaams-Brabant.

Profiel

De kandida(a)t(e):

 • Heeft inzicht in de Noord-Zuidthematiek en het landschap waarbinnen onze organisatie werkt;
 • Kan de visie van Broederlijk Delen op een geëngageerde manier uitdragen;
 • Heeft voeling met het werken met vrijwilligers en groepsdynamica. Een deel van hen engageert zich vanuit een christelijke context. Een ander deel niet;
 • Waardeert de inzet van vrijwilligers en kan hen motiveren;
 • Gelooft in de kracht van vrijwilligers;
 • Heeft sterke relationele, coachende en motiverende kwaliteiten;
 • Kan vergaderingen leiden en voor groepen spreken;
 • Kan planmatig werken en goed organiseren;
 • Kan zich flexibel aanpassen aan wisselende omstandigheden en plaatselijke noden;
 • Kan zelfstandig én in teamverband werken;
 • Is bereid zich te verplaatsen en ziet niet op tegen geregeld avond- en weekendwerk (mits compensatieregeling);
 • Is in het bezit van een rijbewijs en kan zich vlot verplaatsen (via Cambio of eigen wagen);
 • Heeft praktische kennis van de courante toepassingen van MS Office (word, Excel, PowerPoint, Outlook) en heeft affiniteit met sociale media;
 • Woont in de regio of is bereid er te gaan wonen;
 • Pluspunt: je hebt een diploma in de menswetenschappen.

Aanbod

 • Een 50% contract van bepaalde duur tot eind december 2021. Mogelijkheid tot verlenging;
 • Indiensttreding zo snel mogelijk. Richtdatum 1/10/2020 (een detachering vanuit het onderwijs is bespreekbaar).
 • Loon concurrentieel binnen de socio-culturele sector (PC 329.01 barema B1c waarbij rekening wordt gehouden met relevante voorervaring; overgang naar barema B1b vanaf meer dan 6 jaar ervaring als educatief medewerker), inclusief extralegale voordelen.
  • Maaltijdcheques;
  • Fietsvergoeding en volledige terugbetaling van het woon-werkverkeer via openbaar vervoer;
 • Compensatie voor overuren.
 • Een veelzijdige en creatieve job.
 • Een aangenaam werkklimaat.
 • Een job met een maatschappelijke meerwaarde.
 • Mogelijkheden om vorming te volgen.
 • Inzet in een boeiende werkomgeving met aandacht voor een gezonde balans werk-privé.
 • Standplaats: regionale dienst Broederlijk Delen/Welzijnszorg Vlaams-Brabant, F. De Merodestraat 18, 2800 Mechelen.

Procedure

Je kan solliciteren door een gemotiveerde brief en CV te versturen tot en met 13 september 2020 naar Broederlijk Delen VZW, t.a.v. Aleida Van Gansbeke, Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel of via jobs [at] broederlijkdelen.be .

Meer informatie over de functie-inhoud kan je opvragen bij Aleida Van Gansbeke (via aleida.vangansbeke [at] broederlijkdelen.be of 02/213 04 71) of Merijn Van de Geuchte (via merijn.vandegeuchte [at] broederlijkdelen.be of 02/213 04 66).

Tussen 14 september en 18 september 2020 ontvang je feedback over je kandidatuur. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een praktische proef. Nadien word je mogelijks uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Over Broederlijk Delen 

Broederlijk Delen is een ngo voor ontwikkelingssamenwerking. Samen met 130 partnerorganisaties in 13 landen in het Zuiden en duizenden vrijwilligers in Vlaanderen, maakt Broederlijk Delen dagelijks werk van duurzame ontwikkeling.

Wij maken werk van een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd….)