U bent hier

TuYo - subsidie voor creative jongeren

TuYo

Ben je jong en broed je op een mondiaal project? Grijp je kans! Want wij willen je helpen je ideeën te realiseren.

Zet een grensverleggend project op en krijg ondersteuning van Broederlijk Delen. Subsidie voor jongeren met creatieve en frisse ideeën.

Wat is TuYo?

Het TuYo Jongerenfonds ondersteunt een groep jongeren – een jeugdbeweging, een klas, een vereniging of gewoon een bende vrienden, als het maar een geëngageerd gezelschap is - met een goed idee voor een uitwisselingsproject. Jullie werken rond een gemeenschappelijk thema, gaan zelf naar het buitenland of halen buitenlandse jongeren naar België om rond dat thema aan de slag te gaan. Wees creatief, je kan alle kanten op. Verras ons en wij helpen met financiële steun om jullie project waar te maken.

In het kort

 • Een groepsproject: organisaties of losse informele groepen uit België en het buitenland zetten een vernieuwend internationaal project op.
 • Een samenwerking: je werkt samen rond een gemeenschappelijk thema.
 • Een uitwisseling: met je buitenlandse partner werk je aan een uitwisselingsprogramma. Belgische jongeren gaan naar het buitenland en/of buitenlandse jongeren komen naar België.
 • Doe-het-zelf: bedenk je project en voer het zelf uit.

De inhoud

Jouw internationaal jongerenproject heeft een duidelijke thematische rode draad. In de keuze van het precieze thema heb je vrij spel, maar het past wel binnen onze visie: het stimuleren van internationale solidariteit, verbondenheid en een duurzame toekomst voor iedereen. Onze partnerorganisaties wereldwijd zetten alles in het werk opdat iedereen gezond en voldoende te eten zou hebben, zorg draagt voor de natuur en in vrede kan leven. Deze thema’s kunnen dienen ter inspiratie.

Het is bovendien belangrijk dat het thema aansluit bij de interesses en de leefwereld van de Belgische én de buitenlandse jongeren. Op die manier willen we ervoor zorgen dat het thema gedragen wordt door alle partners, niet enkel door één groep.

De formule

Het project is voor jongeren tussen 16 en 30 jaar en duurt maximaal anderhalf jaar - inclusief voorbereiding. De duur van de uitwisseling bepalen jullie zelf. Het is toeglaten een dubbele uitwisseling organiseren in België en in het partnerland.

Waar we het wél over hebben: 

 • Uitwisselingen en gemeenschappelijke ontmoetingen tussen groepen jongeren in België en andere landen. Hierbij staat het ‘samen doen’ en ‘samen leren’ centraal;
 • Socio-culturele projecten in mondiaal verband, geïnitieerd en gerealiseerd door jongeren;
 • Trainingen, seminaries, conferenties in een internationaal samenwerkingsverband over thema’s zoals wereldburgerschap, internationale solidariteit, interculturele competenties, duurzame toekomst, …  

Waar we het niet over hebben:
•    Inleefreizen;
•    Vrijwilligerswerk;
•    (Schoolse en niet-schoolse) stages;
•    Werken in het buitenland;
•    Taalcursussen;
•    Toeristische reizen;
•    Kortstondige, louter observerende studiebezoeken.

De landen

In de keuze van het land waarmee je samenwerkt heb je vrij spel! Je kan het project opzetten in landen of regio’s waar Broederlijk Delen actief is en je kan het samen met één van onze partnerorganisaties ontwikkelen, maar dit is niet noodzakelijk. Als je zelf een jongerenorganisatie in gedachten hebt, kan je onderling afspraken maken. Als dit niet het geval is, kunnen we je helpen met het zoeken naar een geschikte organisatie.

De centen

 • Broederlijk Delen betaalt een deel van de onkosten terug:
  • Reiskosten: de werkelijk gemaakte kosten voor vervoer;
  • Organisatiekosten.
 • Het project wordt mede gefinancierd door de aanvrager, met een minimum van 20 % van het totaalbedrag.
 • Per project kan je maximaal 10.000 euro aanvragen.

Spelregels

Om voor ondersteuning in aanmerking te komen, moet je rekening houden met de verschillende spelregels. Die vind je in het onderstaande document 'Toelichting subsidieaanvraag.'

Broederlijk Delen investeert in jongeren

Kwalitatieve mondiale jongerenprojecten kunnen bijdragen tot een verhoging van het wereldburgerschap, internationale solidariteit en interculturele competentie van individuele jongeren. Op die manier creëren zij een meerwaarde voor de betrokken jongeren en hun omgeving.

Impact van het project

De ervaringen uit het project willen we achteraf in de kijker zetten en ervoor zorgen dat de buitenwereld op de hoogte is van de resultaten. De bedoeling is dat het project goed zichtbaar is voor het brede publiek en dat de resultaten via het netwerk van Broederlijk Delen en de jongeren(organisatie) verspreid worden.

Praktische info

De deadline is vastgelegd op dinsdag 15 januari 2019 (uitvoering project ten vroegste zomer 2019).

Zit je nog met vragen of heb je een idee? Neem contact op met onze jongerenmedewerker Margot en vraag een introductiegesprek aan!

Margot Depraetere
Margot Depraetere
Medewerker Beweging/Jongeren
margot.depraetere [at] broederlijkdelen.be
02 213 04 19