Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Broederlijk Delen besteedt veel aandacht en zorg aan haar website. Hoewel al het mogelijke gedaan wordt om de correctheid van de gegevens te waarborgen, kunnen noch Broederlijk Delen, noch de auteurs, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen bij het gebruik van de gegevens. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de beschikbare informatie. Indien je onjuistheden vaststelt, kan je deze melden aan onze webmaster via webmaster [at] broederlijkdelen.be. Wij streven ernaar om jouw vraag of opmerking zo snel mogelijk te behandelen.

Broederlijk Delen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites en informatiebronnen die met deze website gelinkt zijn. Broederlijk Delen beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap, en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

Auteursrecht

Tenzij anders vermeld, zijn de auteursrechten voor materiaal op deze website eigendom van Broederlijk Delen. Indien anders vermeld, is dit in overeenstemming met de eigenaar van het materiaal.

Je mag de informatie op deze website consulteren, voor persoonlijk gebruik downloaden en reproduceren, op voorwaarde dat je de bron vermeldt.

Privacyverklaring

Broederlijk Delen neemt privacy heel ernstig. We vinden het belangrijk respectvol om te gaan met de persoonsgegevens van onze schenkers, vrijwilligers, deelnemers en sympathisanten. Hierbij houden wij ons aan de Europese privacywetgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR) – met ingang van 25 mei 2018.

Verzameling en verwerking van (persoons-)gegevens

Broederlijk Delen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Broederlijk Delen de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Volgens de wetgeving mag Broederlijk Delen vzw alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Broederlijk Delen hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen (waaronder boekhoudkundige en fiscale verplichtingen);
 • In verband met de gerechtvaardigde belangen van Broederlijk Delen, waarbij Broederlijk Delen  erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.
 • Relatiebeheer:
  • Het beheer van persoonsgegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van vrijwilligers/schenkers/deelnemers of voor het detecteren van behoeften van vrijwilligers/schenkers/ deelnemers.
  • Het vergroten van van ons bestand van schenkers, vrijwilligers, en deelnemers aan onze activiteiten);
 • Het verwerken van een informatie- en/of registratie-aanvraag;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie in het kader van onze activiteiten;
 • Het optimaliseren van de werking en de inhoud van onze website en magazine.

Broederlijk Delen verzamelt geen informatie voor andere doeleinden dan deze hierboven beschreven, tenzij je hiervoor je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Wij kunnen enkele of meerdere van de volgende (persoons-)gegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en/of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, en eventueel rijksregisternummer)
 • Financiële gegevens
 • Communicatievoorkeuren
 • Gegevens in het kader van een deelname aan onze activiteiten
 • Cookies (raadpleeg 'cookiebeheer' voor meer uitleg)

Wij verzamelen deze (persoons-)gegevens wanneer je onze website bezoekt of je aanmeldt via onze website, onze (online) informatie-, registratie-, en/of wedstrijdformulieren invult, of indien je telefonisch contact met ons opneemt.

Beveiliging van (persoons-)gegevens

Bovendien hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uitwisseling van (persoons-)gegevens

1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Broederlijk Delen

Broederlijk Delen kan je (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen van de organisatie. Broederlijk ziet er toe dat binnen haar afdelingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Broederlijk Delen

Broederlijk Delen geeft je (persoons-)gegevens nooit door aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de IT-infrastructuur;
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het organiseren van activiteiten;
 • Om de accuraatheid van de adresgegevens te vergroten worden naam, voornaam en adresgegevens uitgewisseld met partner-organisaties Welzijnszorg vzw en met Studio Globo vzw. Passende maatregelen zijn getroffen opdat deze uitwisseling uitsluitend gebeurt met het oog op het accuraat beheer van het adressenbestand.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

3. Geen commercieel gebruik

Broederlijk Delen zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Bewaring van (persoons-)gegevens

Broederlijk Delen bewaart persoonsgegevens voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt tot maximum 10 jaar na de laatste communicatie, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Je hebt recht op inzage in de door ons ontvangen persoonsgegevens, Je heb te allen tijde het recht om je gegevens te raadplegen, te corrigeren, te beperken, of om verwijdering van je gegevens te vragen. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Nieuwsbrief

Bij het inschrijven op de nieuwsbrief wordt je e-mailadres op een veilige manier doorgestuurd naar MailChimp. Je kunt je altijd uitschrijven door een mail te sturen naar webmaster [at] broederlijkdelen.be of door onderaan een nieuwsbrief op ‘Uitschrijven’ te klikken.

Aanvragen via een formulier

Voor een vlotte verwerking van de informatie- en registratieaanvragen wordt de ingestuurde informatie ook bewaard op de website. Je kunt deze gegevens altijd bekijken door een mail te sturen naar webmaster [at] broederlijkdelen.be.

Informatie

Indien je niet langer informatie van Broederlijk Delen wil ontvangen, kan je een mail sturen naar info [at] broederlijkdelen.be of een briefje sturen met de vermelding ‘blokkering’ naar Broederlijk Delen vzw,  t.a.v. Onthaal,  Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy statement. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

Cookiebeheer

Om onze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op je computer zetten, zogenaamde cookies.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op je computer of mobiel toestel opslaat wanneer je die site bezoekt. Zo onthoudt de website je voorkeuren (zoals de taal) zodat je die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen wanneer je doorklikt naar een andere pagina.

Welke cookies worden op deze website gebruikt?

Alle cookies op deze website zijn volledig anoniem; er worden dus geen persoonlijke gegevens bijgehouden of doorgestuurd naar derde partijen.

1. Functionele cookies

 • has_js: afkomstig van Drupal. Houdt bij of jouw browser Javascript ondersteunt.
 • JSESSIONID: zorgt er via New Relic voor dat de website snel is in gebruik.
 • vuid: wordt gebruikt door Vimeo om je video voorkeuren bij te houden.

2. Analyse cookies

Deze cookies registreren welke pagina’s bezocht worden en waar wel of niet op geklikt wordt. Op die manier is het voor ons mogelijk om de website te verbeteren.

 • _ga, _gat en _gid: wordt gebruikt voor Google Analytics waarmee we bezoekersgegevens kunnen opvolgen.
 • fr: wordt gebruikt door Facebook om de resultaten van Facebook advertenties te meten en optimaliseren.

Hoe kun je cookies wissen?

Je kunt alle cookies op je computer wissen en je kunt je browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden.

Controleer hiervoor de instellingen van je browser.

Dit betekent wel dat je daarna je voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Cookies op sociale media

Broederlijk Delen maakt gebruik van Facebook Pixel, een analysetool die toelaat om de doeltreffendheid van onze publiciteit op Facebook te meten. Dankzij Facebook Pixel kunnen we beter evalueren hoe gebruikers zich op onze site gedragen, hen gepersonaliseerde reclame-inhoud op Facebook in verband met de CREG Scan aanbieden en zo het gebruik ervan optimaliseren.

Contact

Je hebt steeds het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Wil je meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Neem een kijkje op www.privacycommission.be/nl.

Voor privacy-gerelateerde vragen of verzoeken kan je terecht bij Raf Obbels via raf.obbels [at] broederlijkdelen.be. Je kan tevens een schriftelijk verzoek sturen naar Broederlijk Delen, t.a.v. Raf Obbels, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel.

Om je communicatievoorkeuren aan te passen, neem je contact op met onze webmaster via webmaster [at] broederlijkdelen.be.

Om een adreswijziging door te geven, kan je ons online contactformulier invullen of een e-mail sturen naar info [at] broederlijkdelen.be.

Deze pagina werd het laatst geüpdatet op 25 mei 2018.