De plannen van de lokale bevolking staan centraal

In de landen waar we werken stellen we de plannen van de plaatselijke bevolking tegen ongelijkheid centraal. We starten zelf geen projecten op.

Om de plannen van de lokale bevolking te realiseren, werken we samen met meer dan 100 lokale organisaties: onze partnerorganisaties. Zij kennen de noden in de streek het beste. Samen  met hen bepalen we de aanpak op lange termijn. Die schrijven we neer in programma’s. Deze manier van werken geeft de beste garantie op blijvende verandering.

We zijn actief in 13 landen. De keuze voor deze landen  is vooral historisch bepaald. Vandaag kiezen we wel zeer bewust voor een regionale samenhang tussen onze partnerlanden. Het bevordert de uitwisseling tussen partnerorganisaties en –landen en laat toe om het werk efficiënter te organiseren:

•    de Andesregio: Bolivia, Colombia en Peru
•    Centraal-Amerika: Guatemala, Haïti en Nicaragua
•    de Sahel: Burkina Faso en Senegal
•    de regio van de Grote Meren: Burundi, DR Congo, Oeganda en Rwanda
•    Israël en Palestina

Werken met streekprogramma's

In elk land concentreren we ons op één of twee streken. Daar proberen we samen met onze partnerorganisaties een coherent programma uit te bouwen.

Deze manier van werken geeft de beste garantie op blijvende verandering.

We selecteren een streek op basis van verschillende criteria:

  • de vraag vanuit de gemeenschappen
  • de armoedegraad
  • de inbedding van onze partnerorganisaties in de streek
  • het potentieel dat de streek biedt om er een zinvol programma op te bouwen

De streekaanpak heeft vele voordelen. We bereiken meer dan wanneer we zouden samenwerken met elke partnerorganisatie afzonderlijk. Maar het is ook intensief. Daarom beperken we het aantal partnerorganisaties per land. Alleen zo kunnen we de kwaliteit van de samenwerking garanderen.

In elke streek brengen we de verschillende lokale partnerorganisaties bijeen om ervaringen uit te wisselen. Samen stellen we concrete doelen op. We delen kennis en stimuleren onderlinge samenwerking en netwerking. We werken ook aan het versterken van de capaciteiten van deze partnerorganisaties. Zo zijn ze beter in staat om hun doelstellingen te realiseren. En we ondersteunen ze financieel.

Een goede relatie met de bevolking

Onze partnerorganisaties werken met plattelandsgemeenschappen, vrouwen en/of jongeren. Samen zoeken ze naar oplossingen om te komen tot een beter en waardig leven.

Sommige partnerorganisaties werken eerder ondersteunend. Ze leren bijvoorbeeld duurzame landbouwtechnieken aan. Andere doen aan politiek werk op lokaal, nationaal of internationaal niveau. Zo proberen ze overheidsbeslissingen te beïnvloeden. Of respect af te dwingen voor de rechten van boeren, vrouwen of jongeren. De belangrijkste thema’s die aan bod komen in het werk zijn:

Een alternatief voor het huidige ontwikkelingsdenken

In het huidige denken over ontwikkeling staat de notie ‘groei’ zeer centraal. Maar we botsen overal op grenzen. Gemeenschappen op het platteland zoeken vaak naar alternatieven voor deze manier van ‘ontwikkeling’. Ze zetten bijvoorbeeld in op solidaire economische initiatieven, agro-ecologische landbouw, en/of het herwaarderen van hun culturele waarden en identiteit.

Broederlijk Delen kiest ervoor om deze sociaal vernieuwende initiatieven te ondersteunen. Onze partnerorganisaties in Bolivia, Colombia en Peru zijn voortrekkers op dat gebied.