De Colombiaanse Deyanira blikt terug op haar bezoek aan België

Deyanira Gonzalias Rodallega was één van de drie vrouwen die centraal stonden in de Broederlijk Delen campagne van 2016. Vlaanderen leerde haar kennen als de Afro-Colombiaanse activiste die het opneemt voor de arme boerenbevolking en hun grond in de Caucaregio.

Deyanira was tijdens de campagne te gast in Vlaanderen. Ze verbleef bij vrijwilligers van Broederlijk Delen in Koksijde en Avelgem en getuigde er over haar werk. Ze blikt terug op dit avontuur en vertelt hoe ze de draad weer opneemt in Colombia.

Deyanira: "Een groep vrijwilligers stond in voor mijn verblijf in West-Vlaanderen. Het was geweldig goed georganiseerd. Ik ben hen enorm dankbaar dat ze onze problematiek zichtbaar maakten. Dat ik uit de doeken kon doen wat er werkelijk gebeurt op ons grondgebied: de onteigeningen en bedreigingen. Ik ben ook blij dat ik heb kunnen getuigen in scholen en heb jullie bezorgde reacties geapprecieerd."

Beklijvende herinneringen

Wat haar het meeste bijbleef van haar bezoek aan België? Samen met de andere gasten uit Colombia bezocht ze het verlaten dorp Doel. 

Ik ontmoette er een Vlaamse boer in Doel die met passie vertelde over zijn beroep en liefde voor zijn grond. Tegelijkertijd viel er ook een grote triestheid in zijn blik te bespeuren door het verlies van datzelfde stukje grond. Dat schepte een band.

Deyanira: "Ik ontmoette er een Vlaamse boer. De man vertelde met passie over zijn beroep en liefde voor zijn grond. Tegelijkertijd viel er ook een grote triestheid in zijn blik te bespeuren, die veroorzaakt werd door het verlies van datzelfde stukje grond. Dat schepte een band. Die ervaring draag ik mee. Het andere gezicht van België. Eén van onrechtvaardigheid wanneer mensen worden gedwongen om hun leefgebied te verlaten."

Tijdens haar verblijf leerde ze ook veel over het leven in Koksijde en Avelgem. Zaken die ze éénmaal terug thuis in Colombia deelde met haar gemeenschap.
Deyanira: "Het engagement van vrijwilligers en de interesse van het Vlaamse publiek maakte indruk. Zelfs de kinderen in de scholen luisterden aandachtig naar mijn verhaal. Ik merkte tijdens mijn verblijf dat milieu een belangrijk thema is in Vlaanderen. Jullie sorteren en recycleren jullie afval echt goed. Enkele boeren zijn hier nu ook actief beginnen sorteren. Ze halen het vuil van hun landbouwgrond en brengen het naar een centraal punt. Zo beheren we het afval al beter."

Deyanira op bezoek in België

Vrede en verzet

De actualiteit in Colombia wordt momenteel beheerst door het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en de grootste rebellengroep FARC. Deyanira: Het akkoord zit vol met grote zwaktes. Het is maar een schijnvertoning tussen de regering en de FARC. De boerengemeenschappen en het middenveld worden niet gehoord. Maar wij wachten niet bang af. We zoeken zelf naar manieren om in vrede samen te leven. En we zullen ons blijven verzetten tegen onrechtvaardigheid.

Met uw steun blijft Deyanira met haar organisatie UOAFROC van onderuit werken aan een vreedzamere toekomst voor Colombia. Speciale aandacht hebben ze in dat werk voor kinderen en jongeren. Deyanira: "We geven vormingen over kinderrechten, het belang van grond, geweld tegen jongeren, druggebruik en tienerzwangerschappen. We betrekken de scholen en leerkrachten in de regio waar we actief zijn."

Gemeenschappen sterker maken om op te komen voor hun rechten: het is een werk van lange adem. Met veel tegenslagen. Maar haar ervaring in België motiveert extra om door te gaan. En af en toe levert dat succes op. Deyanira: "Na een workshop van onze organisatie startte een aantal vrouwen een verzetsbeweging op. Ze hielden de komst van een groot goudbedrijf  tegen. Dat deden ze onder andere door te protesteren bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken."

Veilig is het nog steeds niet voor Deyanira en haar gemeenschap. Paramilitairen zijn er nog steeds. Ze bedreigen de dorpen. Mensen die zich verzetten lopen gevaar. Deyanira: "Mijn organisatie beschermt leiders die bedreigd worden. Ze krijgen camerabewaking, een gsm, en soms geblindeerde ruiten in hun wagen."

Hoe Deyanira de toekomst ziet voor haar organisatie en de mensen uit haar streek? Deyanira: "We gaan gewoon verder met ons opbouwwerk. Zo willen we de meer afgelegen gemeenschappen bereiken, waar we nu nog niet werken."

Ik hoop dat mijn mensen sterk genoeg zijn om verder te gaan in hun strijd en kunnen terugwinnen wat ze verloren zijn. De steun van Broederlijk Delen en zijn vele schenkers en vrijwilligers helpt ons om deze droom te realiseren.