Dagen Zonder Vlees 

Dagen Zonder Vlees is een bewustwordingscampagne over de impact van onze eetgewoontes op het milieu.

Het opzet is eenvoudig: 40 dagen minder vlees, kip en vis eten. En dat met zo veel mogelijk mensen. Zodat we samen zo veel mogelijk op onze ecologische voetafdruk besparen. Die voetafdruk geeft de geschatte oppervlakte aarde mee die een persoon of een groep personen nodig heeft om te produceren wat ze hebben geconsumeerd.

Dagen Zonder Vlees is geen pleidooi voor vegetarisme. Wel een gezamenlijke uitdaging voor meer duurzame eetgewoontes. Ook Broederlijk Delen doet mee met de uitdaging. Sluit jij je aan bij ons team?

Doe mee 

Waarom kiezen voor 40 dagen zonder vlees?

De consumptie van vlees, kip en vis is mee verantwoordelijk voor onze grote ecologische voetafdruk. De veeteelt alleen stoot al meer broeikassen uit dan de hele transportsector. Door deel te nemen aan Dagen Zonder Vlees geef je aan dat jij, als burger, je verantwoordelijkheid wil opnemen en je ecologische voetafdruk wil verkleinen.