14 mei 2020 - Peru

Met de nodige creativiteit blijven we ook tijdens de coronacrisis ons werk in Peru verder zetten.

Wat doet Broederlijk Delen tijdens de pandemie in Peru?

Met de nodige creativiteit blijven we ook tijdens de coronacrisis ons werk in Peru verderzetten. Samen met onze partners ondersteunen we in Peru gemeenschappen in:

  • het beheer van hun leefgebied;
  • uitbouwen van agro-ecologische landbouw; 
  • versterken van sociale organisaties;
  • verdedigen van hun rechten.

Dat is nodig in een context waar de overheid grotendeels afwezig is en transnationale mijnbedrijven die leemte opvullen, hetgeen gepaard gaat met schendingen van mensenrechten en grootschalige milieu-impact.

Afgelegen gemeenschappen informeren

Maar we hebben ook oog voor de specifieke noden tijdens deze pandemie. Desinformatie in de afgelegen gebieden van het Andesgebergte en het Amazonewoud is een groot probleem. Daarom zetten onze partners in op het verspreiden van preventieboodschappen en informatie over overheidsmaatregelen. Dat doen ze in de lokale talen (zoals Quechua en Kukama) via gemeenschapsradio’s, whatsapp en publieke luidsprekers.

© Vidal Merma

Een kwart miljoen mensen ontvluchten de stad

De ongelijkheid neemt door de crisis toe en de impact op inheemse en boerengemeenschappen is dan ook bijzonder groot. Ze hebben nauwelijks toegang tot gezondheidszorg en beschikken doorgaans niet over de financiële reserves om de quarantaine door te komen. Bovendien zijn een kwart miljoen mensen de stad ontvlucht, tijdelijk werkloos en zonder sociaal vangnet. Ze wandelen soms honderden kilometers naar hun familie in de gemeenschappen op zoek naar voedselzekerheid, met alle bijhorende risico’s voor de verspreiding van het virus. Onze partners kaarten dit aan, zodat die impact ook zichtbaar wordt voor de politici in hoofdstad Lima.

© Vidal Merma

Sensibiliseren rond intrafamiliaal geweld

Ook op lokaal niveau wordt er gewerkt. Onze partners pleiten bij lokale besturen en regionale overheden om voldoende aandacht te besteden aan bevolkingsgroepen in kwetsbare situaties. Naast de inheemse gemeenschappen, behoren daar ook vrouwen en kinderen toe. Voor velen betekent de quarantaine samenleven in een kleine ruimte, wat de stress doet toenemen. Vrouwen en kinderen zijn daardoor vaak het slachtoffer van intrafamiliaal geweld. Onze partners zetten daarrond een sensibiliseringscampagne op.

© Vidal Merma

Dialoog en campagnes

Daarnaast gaan onze partners allianties aan om het beleid te kunnen beïnvloeden op vlak van voedselhulp, economische herstelprogramma’s, intercultureel onderwijs, familiale landbouw, fiscaliteit, mensenrechten, volksgezondheid en waterbeheer. Ze treden ook in kritische dialoog met de nationale overheid over de bestaande en nieuwe maatregelen. Waar de mogelijkheden voor dialoog ontbreken, maken ze gebruik van campagnes om hun stem en die van de miljoenen vergeten Peruvianen te laten horen.

© Vidal Merma

Na de crisis naar een samenleving op mensenmaat

Tenslotte delen we de hoop dat deze crisis een transitie inzet naar een samenleving op mensenmaat. De crisis maakt barsten in het neoliberaal economisch model en het denken erover. De bevolking ervaart opnieuw de nood aan een sterkere overheid, de discussie over een basisinkomen woedt en er wordt luidop gevraagd wie de crisis gaat betalen. Terwijl de grote bedrijven, als vanouds, druk uitoefenen om hun belangen te verdedigen, zetten wij samen met onze partners een reeks belangrijke vraagstukken op de agenda - over welke soort economie, welke democratie, welke landbouw Peru nodig heeft. We nodigen uit tot een grootschalig maatschappelijk debat. Daarbij proberen we ook concrete, bestaande alternatieven in de kijker te zetten, als de kiemen voor de wereld van morgen.

Lieven Pype​