Congolese jongeren kiezen voor geweldloosheid

In mei 2016 bracht de Congolese burgerbeweging Africa Reconciled met de steun van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen 72 jongeren samen in Congo. De jongeren kregen een vorming rond actieve geweldloosheid om positieve verandering in Congo te realiseren. Dit project vond plaats in het kader van de Vlaamse Vredesweek. Die heeft als slogan ‘Congolezen strijden voor verandering. Versterk hun stem’ en loopt van 21 september tot 2 oktober 2016.

Omringd door geweld

Africa Reconciled werd in 2011 opgericht door de jonge activist Pascal Mugaruka die in 2014 ons land bezocht. Zijn organisatie geeft vormingen aan jongeren met verschillende sociale, etnische en religieuze achtergronden. 60% van de Congolese bevolking bestaat uit jongeren onder de 30 jaar. Zij vormen een heel belangrijke groep in de Congolese samenleving maar hun stem wordt te weinig gehoord.

Congolese jongeren leven vaak in een gewelddadige omgeving. Er zijn moeilijkheden op politiek, socio-economisch en veiligheidsvlak. Problemen zoals schendingen van de mensenrechten, werkloosheid, armoede en gewapend geweld maken deel uit van de dagelijkse realiteit in Congo. Opgroeien in zo’n omgeving leidt tot frustratie, protest en zelfs geweld bij jongeren.

Het project rond actieve geweldloosheid vond plaats in een bewogen verkiezingsperiode. Dat is niet toevallig. In die context zijn jongeren vaak nog meer dan anders een doelwit voor manipulatie door politici van de meerderheid en de oppositie. Ze worden door hen aangemoedigd om geweld te gebruiken tegen rivaliserende groepen.  

Een probleem ontvluchten, brengt andere problemen met zich mee. Daarom is het beter om nu risico’s te nemen zodat toekomstige generaties in vrede kunnen leven." (Angelani, Goma)

Kiezen voor geweldloosheid

In totaal namen 72 jongeren deel aan de vorming in drie Congolese steden. Het gaat om 23 deelnemers in de hoofdstad Kinshasa, 25 deelnemers in de stad Goma in de provincie Noord-Kivu en 24 deelnemers in de stad Bukavu in de provincie Zuid-Kivu. In totaal volgden 25 vrouwen de vorming. De jongeren waren vertegenwoordigers van drie soorten organisaties: 17 burgerbewegingen, 10 universiteiten en hogescholen en 4 politieke partijen uit de meerderheid en oppositie.

Na de vorming beantwoordden de jongeren een enquête. Uit de antwoorden blijkt dat:

  • 78,6% van de jongeren vóór de vorming kennis had over actieve geweldloosheid. Goma op kop, gevolgd door Bukavu en dan Kinshasa.

  • 96,4% van de jongeren na de vorming klaar is om die kennis te delen met zijn/haar omgeving.
  • 83,9% van de jongeren zich geweldloos wil engageren voor positieve verandering in Congo. Goma op kop, gevolgd door Bukavu en dan Kinshasa.
  • 3 personen het meest gekend zijn voor hun geweldloze strijd: Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela.
  • 55,4% van de jongeren als belangrijkste aanbeveling geeft om de vorming in andere Congolese steden te organiseren, om zo meer jongeren te bereiken.

Geweldloosheid is een waarde die we moeten uitdragen. Het is de erfenis van Nelson Mandela, Martin Luther King en Jezus Christus. De wereld heeft zo’n mensen hard nodig.” (Roddy, Kinshasa)

Enkele getuigenissen

Alain uit Bukavu leerde in de vorming manieren om zijn rechten op te eisen zonder geweld. 

Voor Roddy uit Kinshasa is geweldloosheid een moedige en noodzakelijke keuze. 

Angelani uit Goma wil het voortouw nemen en andere jongeren betrekken in de strijd voor vrede.