Congo: beter zaaigoed voor een betere oogst

Congo is een rijk land. Met vruchtbare landbouwgronden en voldoende water. Toch is het leven van de Congolese boer niet gemakkelijk. Elk jaar opnieuw is er de onzekerheid: zullen we voldoende te eten hebben?

Zonder de Congolese vrouw heeft iedereen in Congo honger.

Een deelneemster tijdens de vorming van UPAD. Vrouwen zijn de grootste voedselproducent in Congo. Ze krijgen weinig kansen, ook op het gebied van vorming.

Een probleem zijn zaden die niet ontkiemen. Of niet bestand zijn tegen ziektes. Dat zorgt vaak voor een slechte oogst. Zelf verbeterd zaaigoed produceren. Dat is een eerste oplossing. Maar daarvoor moeten strenge regels gevolgd worden. Vorming van de boeren is nodig.

Partnerorganisatie UPAD (Kabinda) zette, samen met een landbouwonderzoekscentrum en met de lokale dienst voor zaaigoed SENASEM, het voorbije regenseizoen een traject op om zelf gecertifieerd zaaigoed te produceren. Degelijk zaaigoed vinden op de Congolese markten is namelijk niet zo eenvoudig.

Congo boeren 

UPAD organiseerde een eerste workshop over dat thema. Een succes. 30 boeren en boerinnen werden uitgenodigd. 70 mensen daagden op. Zo werd 120 kg verbeterd zaaigoed vermenigvuldigd tot 3.400 kg. Dat zaaigoed wordt verdeeld onder alle boerengroepen die lid zijn van UPAD. De landbouwdeskundige van UPAD staat in voor technische ondersteuning. Zo kan de kwaliteit van het zaaigoed op peil gehouden worden zonder de veel te dure certificering. En zo kunnen steeds meer boeren aan de slag met verbeterde zaden.