Colombianen staan op in mijnbouwzones

CENSAT Agua Viva of Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo (vertaling: Nationaal centrum voor gezondheid, omgeving en werk - levend water) is een nationale Colombiaanse milieuorganisatie. Ze onderzoekt de impact van de mijnbouw en komt op voor de rechten van gemeenschappen die er schade door ondervinden.

Drinkbaar water en grond in gevaar

Grootschalige mijnbouw en petroleumontginning leggen beslag op drinkbaar water en grond, vaak in ecologisch waardevolle gebieden. De bedrijven krijgen dikwijls een vergunning uitgereikt nog voordat eventuele schade aan het milieu en aan de levensomstandigheden van de omwonenden onderzocht zijn. Bovendien overtuigen ze de lokale bevolking om hun gronden te verkopen, soms onder dwang. Zonder grond hebben de omwonenden echter geen inkomen.

Verzet tegen grootschalige mijnbouw

CENSAT verschaft lokale groepen van boeren, inheemsen, jongeren en vrouwen inzicht in de milieuwetgeving. Het wijst hen erop dat de staat verplicht is om hen te raadplegen vooraleer er ingrijpende veranderingen worden doorgevoerd in hun leefgebied. CENSAT voert ook onafhankelijke studies uit en verspreidt info over geplande mijnbouwprojecten. Daardoor werd in maart 2011 bijvoorbeeld de minister van milieu verplicht om een brede volksraadpleging te houden in de stad Bucaramanga over de ontginning van een goudmijn. Het Canadese mijnbedrijf moest daardoor zijn plannen opbergen. Daarnaast ontstond onder impuls van CENSAT in 2010 een nationaal netwerk van organisaties die zich verzetten tegen grootschalige mijnbouwprojecten: RECLAMA.