Celia strijdt verder voor vrede

Celia was een van de campagefiguren in 2016. Ze kijkt de toekomst hoopvol tegemoet. Na de vredesakkoorden met rebellengroep FARC zijn de gevechten in haar regio in Colombia gestopt. "Ons leven is nu weer wat rustiger”, zegt ze. Toch zijn er nog spanningen.

Inheemse wacht beschermt grondgebied

Celia Umenza Velasco (36) behoort tot de stam van de Nasa-indianen en woont in Tacueyó, een inheemse gemeenschap in Colombia. Haar dorp werd geteisterd door gewapende conflicten in de strijd om de controle over het gebied. Celia en haar dorpsgenoten leden zwaar onder het conflict. Vele dorpsgenoten vertrokken of werden verjaagd.

Samen met andere leden van de inheemse wacht beschermt Celia (vreedzaam) het grondgebied van de mensen. Daarnaast geven ze vormingen over vrede, mensenrechten en over mijnbouw. De inheemse wacht werd opgericht door de CRIC, een inheemse partnerorganisatie van Broederlijk Delen in Cauca. Celia was een van de oprichters van de organisatie en zelfs een van de eerste coördinatoren. Vandaag is ze geen coördinator meer. Maar ze strijdt nog steeds mee en geeft vormingen aan jongeren.

Nadenken over herstel

Celia coördineert nu een project rond de geschiedenis van de ACIN. Dat is een subregionale organisatie van de CRIC in het noorden van de regio Cauca. “Daarmee wil ik de meest sombere gebeurtenissen door het gewapende conflict in onze regio vertellen. Om na te denken over wat het herstel vandaag voor de inheemse volkeren betekent. Maar ook over wat het in de toekomst voor onze jeugd kan betekenen. Daarom ontwikkelen we educatieve materialen over het onderwerp. Om zo onze geschiedenis met die materialen aan onze jeugd over te brengen en ervoor te zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt.”

De toekomst ziet er hoopvol uit. De bewoners hebben intussen vredesakkoorden bereikt met FARC, de grootste rebellengroep in de regio. “De gevechten zijn gestopt. Ons leven is nu weer wat rustiger”, zegt Celia. “Toch blijven er nog spanningen. Er zijn bijvoorbeeld nog leden van onze inheemse gemeenschappen die deel uitmaken van de guerilla. Met de CRIC proberen we de minderjarige, inheemse guerilleros opnieuw kansen te geven door hen in onze gemeenschappen op te nemen.”

“Het vredesakkoord zal een moeizame weg zijn. Het is belangrijk dan onze inheemse beweging een gezamenlijk front vormt. Want samen staan we sterk.” Daarom zal er in juni 2017 een grote bijeenkomst van de verschillende inheemse volkeren uit het noorden van de Caucaregio plaatsvinden.