Ongelijke grondverdeling in Guatemala

Samen met zijn partnerorganisaties werkt Broederlijk Delen op twee sporen: boeren en boerinnen helpen hun kleine lap grond duurzaam en optimaal te benutten en tegelijkertijd politiek druk uitoefenen voor een rechtvaardige herverdeling van de grond.

Achtergronddossier: De grond van de zaak

Guatemala, het land van de eeuwige lente? Voor een kleine elite wel. Maar een groot deel van de bevolking profiteert niet mee van het gunstige klimaat, de vruchtbare bodems en de overvloedige natuurlijke rijkdommen. Zo is bijna de helft van de kinderen jonger dan 5 jaar in Guatemala ondervoed – één van de hoogste cijfers ter wereld. Die ondervoeding is een symptoom van een structureel politiek probleem: de enorm ongelijke verdeling van landbouwgrond.

Lees het dossier

Onze politieke eisen

Respect voor het recht op inspraak

Broederlijk Delen vraagt van de Europese Unie en de Belgische overheid dat zij het respect voor het recht op inspraak ondersteunen. Wat betekent dat? Dat (inheemse) gemeenschappen geraadpleegd worden wanneer bedrijven het land of de natuurlijke rijkdommen in hun leefgebied willen ontginnen. Wij vragen dat België en de EU toezien op Europese bedrijven en investeerders, en dat ze de overheid in Guatemala wijzen op haar verplichting om dit internationaal erkende recht te respecteren.

Bescherming van mensenrechtenverdedigers

Broederlijk Delen eist dat de Europese Unie en de Belgische overheid mensenrechtenverdedigers beschermen. Hoe ze dat kunnen doen? Regelmatig contact onderhouden met landrechten- en milieuactivisten in Guatemala, publieke statements doen over hun situatie, campagnes en vormingen organiseren en rechtszaken observeren.

Bindende regels voor bedrijven

Broederlijk Delen wil dat de Europese Unie en de Belgische overheid bindende regels vastleggen voor bedrijven. Dit om de schending van mensenrechten in sectoren zoals de agro-industrie, mijnbouw en energie te voorkomen en om gerechtigheid te garanderen voor slachtoffers van die schendingen.

Realisatie van het recht op voedsel

Broederlijk Delen vraagt van de Europese Unie en België dat ze de overheid van Guatemala wijzen op haar verplichting om het recht op voedsel te garanderen voor alle inwoners. Een eerlijkere verdeling van grond mag hierbij in de dialoog met de Guatemalteekse overheid niet uit weg worden gegaan.