Campagne 'Change for the Planet, Care for the People'

Het gaat niet goed met onze planeet. Om onze toekomst en die van de planeet veilig te stellen, zullen we het echt over een andere boeg moeten gooien. Onze voedsel- en energieconsumptie moeten bijvoorbeeld anders. Kortom: we moeten kiezen voor een duurzamere levensstijl. Met respect voor mens én milieu.

Change for the planet, care for the peopleEen goed instrument om hiermee alvast te beginnen geeft ons de internationale campagne 'Change for the Planet, Care for the People'. Via de sociale media krijg je tips en informatie om duurzamer te leven. Breng ze in de praktijk en deel ze met anderen.

De campagne wil zoveel mogelijk mensen  in 17 verschillende landen in Europa en Noord-Amerika uitdagen om zelf actie te ondernemen en hun eigen levensstijl aan te passen. Via Facebook, Twitter (#change4planet) en Pinterest krijgen de volgers regelmatig tips en informatie hoe ze hun levensstijl duurzamer kunnen maken. Hashtag is #change4planet.

Enkele voorbeelden: je energieverbruik verminderen, lokaal geteeld voedsel kopen, bij voorkeur het openbaar vervoer gebruiken, minder vlees eten enz.

Jouw levensstijl maakt een verschil

Met zulke dagelijkse keuzes maak je een wereld van verschil en kun je persoonlijk bijdragen tot een betere wereld. Daarnaast geven we ruimte aan bestaande duurzaamheidsinitiatieven van over heel de wereld en verzamelen we verhalen van hoe het anders kan.

We moeten onze voedsel- en energieconsumptie dringend veranderen. Ons engagement toont aan dat onze maatschappij er klaar voor is. Wij vragen verregaande veranderingen op het vlak van beleid én in het dagelijkse leven.

Radicale ommezwaai is nodig

De wereldwijde over-exploitatie van natuurlijke rijkdommen vormt vandaag een grote bedreiging voor mens en planeet. Vooral wie in armoede leeft, ondervindt er het meest de negatieve gevolgen van. Rustig afwachten is geen optie meer. Het is geen kwestie van "meer". Het gaat om beter, rechtvaardig en fair voor ieder van ons. Het gaat om rechtvaardigheid. 

We willen een radicale ommezwaai op gang brengen in de levensstijl van de mensen. We moeten onze gezamenlijke voedsel- en energieconsumptie verminderen. We willen alleen nog duurzaam geproduceerde goederen gebruiken die een minimale impact op ons milieu hebben, die de producenten een billijk levensonderhoud garanderen, die de mensenrechten respecteren en die op een fatsoenlijke manier aangeschaft kunnen worden. Verandering begint bij onszelf!

Inspiratie uit encycliek LaudatoSi

Wij voelen ons geïnspireerd en geruggesteund door de jongste encycliek van Paus Franciscus. Daarin staat onder meer: "Iedere inspanning om onze wereld te beschermen en te verbeteren komt neer op een grondige verandering van onze levensstijl, van productie- en consumptiemodellen en van de gevestigde machtsstructuren die tegenwoordig de samenleving beheersen." (LaudatoSi §5)

We zijn er van overtuigd dat "een andere levensstijl een positief drukkingsmiddel is op wie politieke, economische en sociale macht uitoefenen" (LaudatoSi § 206).

Samen staan we sterker

CIDSE is het netwerk van 17 katholieke ontwikkelingsorganisaties dat zich vooral engageert in politiek werk, zowel op Europees en Internationaal niveau. Broederlijk Delen maakt als enige Vlaamse ontwikkelingsorganisatie deel uit van deze internationale samenwerking. Nu bundelen de 17 lidorganisaties hun krachten dus voor een internationale sensibiliseringscampagne. Via concrete tips en tricks roepen ze zoveel mogelijk mensen om hun levensstijl duurzamer te maken. Broederlijk Delen trekt ook mee aan de kar. Samen werken we zo aan een wereld met meer sociale rechtvaardigheid én minder ongelijkheid.