Broederlijk Delen werkt in Senegal samen met 9 organisaties

2017: Wat hebben we bereikt?

In 2017 investeerde Broederlijk Delen 549.086 euro in Senegal.
  • In 2017 werkten onze partners intensief samen met 7.100 huishoudens en werden nog eens 4.000 huishoudens bereikt met éénmalige sensibiliseringsacties.
  • Dankzij anti-erosiemaatregelen, agrobosbouw en ecologische landbouwtechnieken kon meer dan 900 ha grond hersteld worden, wat de totale oppervlakte van de sinds 2014 herstelde landbouwgrond op 6.300 ha brengt.
  • Van de 133 groepen die begeleid worden zijn er 45 gemengd. In de gemengde groepen werden 42% van de bestuursfuncties ingevuld door vrouwen, terwijl de groepen voor 69% uit vrouwen bestaan. Er is nog ruimte om vrouwelijk leiderschap verder te versterken.
  • De opbrengst van de tuinbouwvelden was erg variabel afgelopen jaar. Op 3 van de 4 velden in Thiès lag de oogst beneden verwachting, wegens aanhoudende problemen met watertoevoer maar de totale groenteproductie bedroeg meer dan 370 ton, wat hoger was dan verwacht.
  • In 2017 verdiende 22% van de begeleide huishoudens minstens 100 euro extra per jaar met activiteiten die door onze partners worden ondersteund. Voor meer dan de helft van de gezinnen is dit extra inkomen van groot belang.

Met welke organisaties werken we samen?

Caritas Kaolack
streeft naar voedselzekerheid voor 1.500 families.
http://www.caritas.sn/Caritas-Kaolack_r12.html

GRAIM
organiseert en ondersteunt gezondheidsmutualiteiten en begeleidt lokale autoriteiten en burgerorganisaties.
http://www.graim.sn/

Jeunesse et Développement
investeert met imkers in een duurzame bijenteelt voor extra inkomsten.
http://www.eeds.sn/index.php/communaute/ong-jeunesse-developpement

FPN
verenigt en ondersteunt tuinbouwers en vrouwengroepen die graan- en spaarbanken beheren, commerciële activiteiten uitvoeren en landbouwproducten verwerken.

FCPR
begeleidt een tiental vrouwengroepen van tuinbouwers in de Vallei van Diobass.

ACCES
helpt vrouwengroepen in 20 dorpen om hun economische activiteiten te ontplooien, met aandacht voor onderlinge solidariteit, goed bestuur en duurzamerheid.
http://www.acces-senegal.com/

AGRECOL
promoot biologische landbouw en vormt tuinbouwers met succes om tot bio-boeren.

ADT GERT
richt zich op erosiebestrijding en herstel van uitgeputte gronden.
http://adtgert.com/

SYMBIOSE
zet zich in voor herstel en beter beheer van het leefmilieu, en innovatie op vlak van economische landbouwactiviteiten. 
https://www.facebook.com/Symbiose-S%C3%A9n%C3%A9gal-184743031663521/