Broederlijk Delen werkt in Israël en Palestina met 8 organisaties

Het conflict tussen Israël en Palestina duurt al meer dan zeventig jaar. Sinds 1967 bezet Israël de Palestijnse gebieden (Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem). Zowel Israël als de Palestijnse gewapende groeperingen schenden regelmatig mensenrechten en het internationaal humanitair recht. De Israëlische bezetting weegt zwaar op de Palestijnse maatschappij en maakt een normaal leven quasi onmogelijk.

Samen met  lokale organisaties werken we in Israël en Palestina aan een duurzame en rechtvaardige oplossing voor het conflict. We willen bijdragen aan een betere toekomst voor beide volkeren.

Met welke partnerorganisaties werken we samen?

We ondersteunen acht partnerorganisaties in Israël en Palestina.

Partners hebben naast het aankaarten en documenteren van schendingen van internationaal humanitair recht en de mensenrechten als gevolg van de bezetting,  bijzondere aandacht voor de situatie van vrouwen en kinderen, Palestijnen in Israël en beperkingen op het vrij verkeer van goederen en mensen tussen Gaza en de Westelijke Jordaanoever. We ondersteunen onze partners bij hun sensibiliserings-, studie- en mediawerk en bij lobby-acties.

Naast beleidswerk ondersteunen we toegang tot het rechtssysteem voor een aantal kwetsbare groepen en symbolische rechtszaken, die belangrijk zijn voor het breder juridisch- en beleidswerk.

Via culturele activiteiten krijgen Palestijnse jongeren en vrouwen de kans om hun trauma’s te verwerken. Palestijnse burgers zijn vaak van kindsbeen af blootgesteld aan geweld gerelateerd aan de bezetting en zijn hierdoor getraumatiseerd. Ook huiselijk geweld is veel voorkomend. Het toenemende conservatisme en de radicalisering in de Palestijnse samenleving versterken dit probleem. Creatieve en sportieve activiteiten, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en uitwisseling kunnen hierop een antwoord bieden en de weerbaarheid van jongeren en vrouwen verhogen.

We sensibiliseren Israëli’s en Palestijnen en proberen vooroordelen en radicalisering tegen te gaan.

ADALAH
verdedigt de rechten van de Palestijnse burgers van Israël door hen juridische bijstand te verlenen en nationaal en internationaal lobbywerk te doen.

Breaking the Silence
verzamelt getuigenissen van Israëlische ex-soldaten om de Israëlische bevolking te sensibiliseren over de realiteit van de bezetting  en de impact daarvan op de Israëlische maatschappij en op de rechten van de Palestijnen.

DCI-Palestine
verdedigt en beschermt de rechten van Palestijnse kinderen wanneer die geschonden worden door het conflict en de bezetting.

GISHA
verdedigt de rechten van Palestijnen, in het bijzonder Gazanen, en ijvert voor het vrij verkeer van personen en goederen.

Theatre Day Productions
helpt Palestijnse kinderen, jongeren en vrouwen via theater hun artistieke talenten te ontwikkelen om zo post-traumatische stress tegen te gaan, de deelnemers positief te vormen en radicalisering te vermijden.

Women’s Centre for Legal Aid and Counselling
verdedigt de rechten van Palestijnse vrouwen die lijden onder de bezetting en/of hun eigen traditionele, conservatieve maatschappij.

The Parents’ Circle-Family Forum
bevordert verzoening door de uitwisseling en dialoog tussen Israëlische en Palestijnse families, die een familielid verloren in het conflict, te faciliteren en de Israëlische en Palestijnse samenlevingen te sensibiliseren.

Yes Theatre
helpt Palestijnse kinderen, jongeren en vrouwen via theater hun artistieke talenten te ontwikkelen om zo post-traumatische stress tegen te gaan, de deelnemers positief te vormen en radicalisering te vermijden.

Naast deze structurele samenwerking ondersteunt Broederlijk Delen ook punctueel organisaties, die met een acuut probleem of financieringstekort kampen. Deze flexibiliteit is geen overbodige luxe in de volatiele context van het Israëlisch Palestijns conflict.

Afgelopen jaren steunden we onder meer:

  • Kerem Navot, een Israëlische organisatie, die het Israëlische beleid rond nederzettingen en grond documenteert en analyseert.
  • Al Marsad, een Arabische mensenrechtenorganisatie die werkt in de bezette Syrische  Golanhoogte.
  • Baladna, een jongerenorganisatie voor jongeren van de Palestijnse gemeenschappen in Israël.