Broederlijk Delen werkt in Guatemala samen met 11 partnerorganisaties

Samen met 11 lokale organisaties steunt Broederlijk Delen gemeenschappen in hun strijd tegen ondervoeding. Wij helpen boeren grond te verwerven zodat ze hun eigen voedsel kunnen produceren en een inkomen kunnen genereren uit de verkoop van hun landbouwproducten op de lokale markten.

Ons werkgebied

Broederlijk Delen is actief in drie departementen (Quetzaltenango, San Marcos en Huehuetenango) die behoren tot de regio West-Guatemala. In dat gebied zijn er drie geografische streken: het kustgebied, de heuvels (koffieregio) en het hooggebergte.

Onze partnerorganisaties

Campagne 2019

Plataforma Agraria – Partner sinds 2006

Plataforma Agraria verenigt boerenorganisaties in het hele land. Ze denken na over strategieën om grond te verwerven en dwingen dat af bij de overheid. De organisatie begeleidde al 21 boerenorganisaties in het verwerven van eigen grond, wat ten goede kwam aan meer dan 1.100 families. Daarnaast was de organisatie één van de drijvende krachten achter een gedeeltelijke kwijtschelding van de landbouwschuld in 2017. Voor die 21 gemeenschappen betekende dat een bedrag van 52 miljoen quetzales (5,80 miljoen euro).

Red Kuchub´al (Asociación Red Kuchub’al de Comercio Equitativo y Solidario) – Partner sinds 1999

Red Kuchub´al zet in op agro-ecologie en deeleconomie. Ze richten zich hierbij op de hele productieketen. Dat wil zeggen productie, verwerking, vermarkting en gezonde/verantwoordelijke consumptie. Ze doen dit door middel van technische ondersteuning en vorming, met het doel waardig werk te genereren op het platteland.

Concreet in La Florida: Agro-ecologische landbouw en veeteelt, diversificatie van gewassen en aanplanten van fruitbomen, verwerking van cacao, koffie en honing in gemeenschapsondernemingen, verbeteren van infrastructuur, zorg voor het milieu, stimuleren van gezonde en lokale voeding.

FTN (Fundación Tierra Nuestra) – Partner sinds 2016

FTN geeft politieke vorming aan jongeren, vrouwen en mannen rond politieke thema’s, mensenrechten, culturele identiteit en seksualiteit. Machtsrelaties worden er onder de loep genomen. Het doel is om de verworven kennis om te zetten in actie en persoonlijke, familiale en maatschappelijke verandering. Zo moet politiek bewustzijn zich onder meer vertalen in concrete beleidsvoorstellen voor het gemeentebestuur. De methodieken die Fundación Tierra Nuestra toepast in haar workshops zijn onder andere theater en spel.

Concreet in La Florida: Theaterproject met jongeren, vorming van meisjes en vrouwen rond vrouw-zijn, vorming van mannen rond man-zijn, vorming politieke thema's, vorming van vrouwen rond geneeskrachtige planten, roterend fonds voor vrouwen.

In 2014-15 stelde Fundación Tierra Nuestra samen met de gemeenschap La Florida een plan de vida comunitaria op. Het is een analyse, op basis van onderzoek en interviews, dat naar boven brengt hoe men het leven kan verbeteren in de gemeenschap.

De drie partnerorganisaties werken samen aan vormingstrajecten en een gecoördineerd overleg van vijf gemeenschappen in de gemeente Colomba om tot gezamenlijke voorstellen te komen voor het gemeentebeleid. Het doel is om met inspraak van de bevolking tot duurzame ontwikkeling te komen en waardig werk te generen op het platteland.

Overige organisaties

AFOPADI (Asociación de Formación para el Desarrollo Integral) – Partner sinds 2000
Geeft vorming aan families over het versterken van de gender- en inheemse identiteit, en promoot de kennis rond de verdediging van het territorium en de beleidsbeïnvloeding rond toegang tot de basisrechten.

AMMID (Asociación Maya- Mam de investigación y Desarrollo) – Partner sinds 2011
Promoot agroecologie en solidaire economie, en steunt de lokale bevolking in hun beleidsbeïnvloeding rond de verdediging van het territorium tegenover de mijnbouw en andere megaprojecten.

COPAE (Asociación Comisión Paz y Ecología) – Partner sinds 2009
Begeleidt gemeenschappen die bedreigd worden door of zich verzetten tegen megaprojecten door hen bewust te maken van hun rechten en hen juridisch te begeleiden, met de bedoeling invloed uit te oefenen op de besluitvorming en tegengewicht te bieden aan de criminalisering van verzet.

La Cuerda (Colectivo Feminista La Cuerda) – Partner sinds 2017
Feministisch collectief dat vrouwen ondersteunt in hun strijd voor gendergerechtigheid.

PII (Plataforma internacional contra la impunidad) – Partner sinds 2017
Internationaal netwerk dat de leef- en werkomstandigheden van de mensenrechtenverdedigers wil verbeteren in Guatemala en Honduras, in het bijzonder in rurale streken. Het ondersteunt gemeenschappen in hun beleidsbeïnvloeding, faciliteert hun deelname aan debatten en fora rond de verdediging van de mensenrechten, en formuleert aanklachten naar instellingen voor mensenrechten.

PTSM (Pastoral de la Tierra San Marcos) – Partner sinds 2011
Sensibiliseert gemeenschappen en steunt beleidsvoorstellen rond het recht op water en grond.

REDSAG (Red Nacional por la Defensa de la soberanía Alimentaria en Guatemala) – Partner sinds 2007
Geeft vorming rond voedselsoevereiniteit, lokale markten en solidaire economie en ondersteunt beleidsbeïnvloeding rond de bescherming en het beheer van natuurlijke rijkdommen.

SERJUS (Servicios Jurídicos y Sociales, S.C.) – Partner sinds 1998
Begeleidt lokale inheemse en plattelandsgemeenschappen om een lokale zelfbeheerde economie op te starten en geeft hen vorming rond management en bestuur.