Broederlijk Delen werkt in Burundi samen met 10 organisaties

Wij ondersteunen een veertigtal coöperaties die familiale boeren verenigen. Zij kiezen voor duurzame landbouw, want dat levert genoeg eten, een waardig inkomen én een gezond leefmilieu op. Winsten worden geïnvesteerd in sociale projecten. Verzoening en vreedzaam samenleven komen voorop om het platteland in Burundi weer leefbaar te maken.

2017: wat hebben we bereikt?

In 2017 investeerde Broederlijk Delen 618.005 euro in Burundi.

COCOCA slaagt er in om steeds meer ko e van steedsmeer boeren op betere (niche-) markten te verkopen.In 2014 verkocht de unie 694 ton ko e, in 2017 was dat1.905 ton – waarvan 25 % aan nichemarkten (12 % in 2014). UHACOM kon haar omzet meer dan verdubbelen tot 56 miljoen BIF en bouwde de lokale verkoop van eigen gelabelde producten verder uit. Ondanks deze goede resultaten blijft de uitdaging om beide uniesnancieel autonoom te maken erg groot.

Met 70 huishoudens testten we nieuwe methodes voor de participatieve opmaak van een planning (met man én vrouw) voor de duurzame uitbouw van het familie-bedrijf en de nanciering ervan.

Bevragingen tonen aan dat de boeren die gevormd wer- den, de nieuwe technieken (bv. teeltwijzen aanpassen aan klimaatverandering) goed toepassen.

Met welke organisaties werken we samen?

Broederlijk Delen ondersteunt partnerorganisaties in het centrale en oostelijke noorden van het land, in de provincies Muyinga, Ngozi, Muramvya, Gitega, Kayanza en Kirundo. We zetten sterk in op de koffiesector, het belangrijkste exportproduct in Burundi.

ADISCO ondersteunt boeren en boerengroepen om op eigen krachten aan de weg te timmeren via hun aanpak 'Hagururka' ('Sta op'). Hieruit groeide ook een boerenbeweging, UHACOM, en een vormingsinstituut voor de leiders van die beweging, de Université Populaire Haguruka.

Association des Juristes Catholiques du Burundi (ACJB) zet in op bemiddeling en rechtsbijstand bij conflicten in Muyinga, vooral rond grondeigendom. 

APDH is gespecialiseerd in de landproblematiek op het Burundese platteland en doet bemiddelingswerk, onderzoek en lobbywerk.

http://www.apdh.bi/

Centre Agropastoral de Mutwenzi (CAM) organiseert vormingen om de landbouwproductie van kleine boeren in de arme streek Kirundo-Muyinga te verhogen. 

CEPRODILIC-ADEPE is een grote organisatie die zich onder meer inzet voor rurale ontwikkeling o.a. via expertise rond bijenteelt.

CNAC is de nationale koepel van koffiecoöperaties. De organisatie voert lobbywerk en verdedigt de belangen van koffieboeren, ondersteunt hen op  technisch en organisatorisch vlak en helpt hen bij de vermarkting van koffie. http://www.cnacburundi.org/

COCOCA is een vereniging van een 30-tal coöperaties van koffieboeren die focust op de commercialisering van koffie, door interne organisatieversterking en het verbeteren van het productieproces en de verkoop.

http://www.cococaburundi.com/

INADES Formation Burundi legt zich toe op de organisatie van boeren in de koffie-, thee en katoensector en ook imkers, door het steunen van coöperaties en spaar- en kredietsystemen die door boeren zelf beheerd worden. Inades voert ook lobbywerk rond familiale landbouw.

http://www.inadesfo.net/-Burundi-.html

Union Haguruka des coopératives multifilières (UHACOM) is de unie van Haguruka coöperaties, begeleid door ADISCO. UHACOM wil een solide basisorganisatie worden die haar lidcoöperatie schaalvoordelen kan bieden.

Université Populaire Haguruka (UPH) leidt kaders op van de coöperatieve beweging in Burundi en doet onderzoek binnen dat domein. Broederlijk Delen plant met hen een actie-onderzoek i.s.m. de Université Catholique de Louvain.