Boeren in Guatemala zetten in op agro-ecologie

De Maya’s waren bedreven landbouwers. Veel van die kennis ging verloren bij de kolonisatie. Toen werd veel grond voor grote plantages met exportgewassen gebruikt. 

Veel later verstoorden chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen ecosystemen in Guatemala. Organisaties waar Broederlijk Delen mee samenwerkt proberen het tij te keren en zetten in op agro-ecologie. De boeren beginnen agro-ecologie als een echt alternatief te zien.

Boeren zetten in op agro-ecologie

Uit een enquête, uitgevoerd door partnerorganisaties bij 817 families, blijkt dat zij gemiddeld 6 agro-ecologische technieken toepassen. Ze doen dat voornamelijk voor de organische bemesting en bescherming van de bodem. Een volgende stap is het verbeteren van de opvang en recyclage van water.

Parterorganisaties geven vorming

Daarnaast is ook aandacht voor vorming. Vooral in West-Guatemala ontwikkelden de partnerorganisaties al heel wat expertise. Zo coördineren RK en SERJUS een regionale agro-ecologische school.

Ellen Velkeneers, medewerker van Broederlijk Delen in Guatemala, verzamelde en structureerde het materiaal voor een agro-ecologisch handboek van de partnerorganisatie FECCEG.

Politieke beïnvloeding

Het netwerk REDSAG verzorgt het politieke luik van de agroecologische vorming. Zo groeit er een draagvlak voor structurele analyses en acties. 

REDSAG was één van de drijvende krachten achter het protest tegen de Monsantowet. Die wet moest bedrijven beschermen die patenten nemen op zaden. Daarmee zou deze wet de deur openzetten voor genetisch gemanipuleerde zaden. En boeren het recht ontnemen om zelf het zaaigoed te beheren.

Door het massale protest moest het Guatemalteekse parlement de voorgestelde wet intrekken.