Tijd voor ons jaarlijkse campagnedebat met als thema: postgroei in wereldperspectief. Meer en meer burgers en beleidsmakers overal ter wereld geloven in een andere economie gebaseerd op herverdeling en leven met genoeg.

Ik schrijf me in!

Postgroei in wereldperspectief

De wereldwijde drang naar economische groei bracht ons aan de rand van een ecologische en sociale catastrofe. Klimaatverandering en buitensporige ongelijkheid bedreigen de samenleving. Blijven groeien is niet de oplossing om voor alle 7,7 miljard mensen op aarde een menswaardige levensstandaard te realiseren. Verandering is op til. Meer en meer burgers en beleidsmakers overal ter wereld geloven in een andere economie gebaseerd op herverdeling en leven met genoeg.

Het debat zal in het Engels worden gevoerd.

Post-growth in a global perspective

Our addiction to economic growth has put us on the brink of an ecological and social disaster. Climate change and excessive inequality threaten our societies. Continuing growth is not the answer, if we want all 7.7 billion people on earth to achieve a decent standard of living. Change is coming. Ever more citizens and policymakers around the world support a different economy based on equal distribution and living with enough.

The debate will be in English.

Panel

Info

  • Tuesday March 3, 2020
  • 19:30 – 21:30 (Doors 19:00)
  • Ghent University, Auditorium Devreker (Building Hoveniersberg, Hoveniersberg 24)
Waar: 
Gent, Universiteit Gent, Gebouw Hoveniersberg, Hoveniersberg 24
Wanneer: 
3 maart 2020 - 19:30 tot 21:30