Bestuur en politiek in Senegal

Op vlak van democratisch bestuur is Senegal een voorbeeld voor het hele Afrikaanse continent. In 1974 werd het meerpartijenstelsel ingevoerd, met democratische machtswissels in 1981, 2000 en 2012. Bij de laatste wissel deed de toenmalige president verwoede pogingen om voor een derde ambtstermijn verkozen te worden. De Senegalezen, trots op hun democratie, kozen massaal voor Macky Sall en zijn voorganger legde zich neer bij zijn verkiezingsnederlaag. Sall erfde een lege schatkist, wat zijn bestuur niet ten goede komt. Daarop liet hij een aantal onderzoeken uitvoeren naar grootschalige corruptie. Desondanks heeft hij als nieuwe president nog maar weinig gerealiseerd, waardoor de bevolking ongeduldig begint te worden.

Verwaarlozing door de overheid

Belangrijke sectoren zoals toegang tot water, gezondheidszorg en landbouw werden vele jaren verwaarloosd door de overheid. De oorzaak ligt deels bij de internationale financiële instellingen die Senegal in de jaren 80-90 dwongen tot structurele aanpassingsprogramma’s en privatisering van overheidsbedrijven. Op macro-economisch vlak heeft dat enig effect gehad, maar op vlak van armoedebestrijding is er nauwelijks vooruitgang geboekt. Van de 13,5 miljoen inwoners, woont zo’n 43% (2014) in de steden en de verstedelijking neemt snel toe. De armoedegraad schommelt rond 50% van de bevolking.