Belofte van Broederlijk Delen aan zijn supporters

Broederlijk Delen is niets zonder zijn supporters. Wij vinden het belangrijk om jou de best mogelijke dienst te verlenen.

Dit zijn onze beloftes aan jou

  • Broederlijk Delen wil op een warme manier contact houden met zijn supporters
  • Wij evalueren constant onze manier van werken en streven voortdurend naar verbetering van onze werkwijze. Jouw feedback, ideeën en suggesties zijn steeds welkom bij de coördinator fondsenwerving : gertjan.bakx [at] broederlijkdelen.be
  • Wij houden je graag regelmatig op de hoogte over ons werk via ons tijdschrift Verdraaid. Wens je ons tijdschrift niet meer te ontvangen? Neem dan contact op  via e-mail (verdraaid [at] broederlijkdelen.be) of telefoon (02 502 57 00).
  • We verspreiden jouw persoonlijke gegevens niet. Ze zijn geen koopwaar. Wij geven die gegevens dan ook niet door aan andere organisaties of bedrijven. 
  • Wij vermijden onnodige kosten en houden eraan om onze kosten voor fondsenwerving en algemeen beheer beheersbaar te houden. We werken bovendien zoveel mogelijk met vrijwilligers. 
  • Wij kiezen er bewust voor om niet in te spelen op jouw schuldgevoel. Mensen die onze steun krijgen stellen we waardig voor.
  • Wij sturen je elk jaar automatisch een fiscaal attest op, indien je totale gift minstens 40 euro bedraagt. Het fiscaal attest wordt steeds per post verstuurd in het voorjaar van het jaar volgend op je gift.
  • Als je geld schenkt voor het goede doel, wil je ook zeker zijn dat je geld goed wordt besteed. Daarom werd de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving opgericht. De vereniging controleert de fondsen van alle organisaties die lid zijn. Broederlijk Delen is lid van deze vereniging en werkt volgens de ethische code opgesteld door VEF. Voor meer informatie over de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving kun je terecht op www.vef-aerf.be  en bij Gert-Jan Bakx.