Beleidsmedewerker Congo-Centraal Afrika

Wij zijn op zoek naar een Beleidsmedewerker Congo-Centraal Afrika voor ons nationaal kantoor in Brussel.

Samen met een 130-tal partnerorganisaties in 13 partnerlanden en duizenden vrijwilligers in Vlaanderen strijdt Broederlijk Delen tegen ongelijkheid en onrecht en werken we aan een duurzame wereld. In samenspraak met onze partnerorganisaties doen we aan beleidsbeïnvloeding rond onze kernthema’s: recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen en vrede en inspraak.

Het Team Politiek is op zoek naar een beleidsmedewerker die zich toelegt op de Belgische relaties met, en de politieke en sociale ontwikkelingen in, de Democratische Republiek Congo, maar die tevens de evoluties in de andere Centraal-Afrikaanse partnerlanden (Rwanda, Burundi, Oeganda) opvolgt. Het Team Politiek heeft een coördinator en rapporteert rechtstreeks aan de directeur van Broederlijk Delen.

Taakomschrijving

Concreet is het takenpakket georganiseerd rond twee assen:

Politiek lobbywerk ten aanzien van de relevante Belgische en Europese instellingen.

 • Studiewerk en monitoring van de ontwikkelingen in DRCongo-Centraal Afrika en het buitenlandse en ontwikkelingsbeleid van België en de EU, in nauwe samenwerking met onze partners op het terrein;
 • Beleidswerk op Belgisch en Europees niveau om vanuit een rechtenbenadering het democratiseringsproces, de veiligheid en de socio-economische rechten van de Congolese en Centraal-Afrikaanse bevolking te bevorderen;
 • Ondersteuning van het politiek werk van onze partners in de regio.
 • Netwerking en samenwerking met externe organisaties en netwerken actief rond de regio.

Politiek bewegingswerk in Vlaanderen.

 • Sensibilisering via lezingen en infoavonden;
 • Mediawerk;
 • Uitwerken van initiatieven met vrijwilligers.

Profiel

 • Je herkent jezelf in de identiteit en waarden van Broederlijk Delen;
 • Je beschikt over een masterdiploma in een relevante richting, zoals Internationale Betrekkingen, Internationaal Recht, Ontwikkelingssamenwerking, Politieke wetenschappen, Afrikaanse studies, of gelijkgesteld door ervaring;
 • Je hebt enkele jaren ervaring met beleidswerk en bent vertrouwd met de ontwikkelingssector;
 • Je hebt een grondige kennis over DRCongo en eventueel ook andere Centraal-Afrikaanse landen;
 • Je hebt een goed inzicht in het Belgische en Europese buitenlands beleid;
 • Je bent een goede organisator, je kan plannen en prioriteiten stellen en goed omgaan met strakke deadlines;
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en het Frans, Engels is een meerwaarde;
 • Je beschikt over goede communicatievaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) en bent vertrouwd met sociale media;
 • Je neemt initiatief, je voelt je verantwoordelijk voor je taken en bent praktisch ingesteld;
 • Je vindt het geen probleem om af en toe ook 's avonds en tijdens het weekend te werken, mits compensatie)
 • Je bent bereid in DRCongo en de regio te reizen;
 • Je mag werken in de Europese Unie.

Aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur;
 • Een boeiende en internationale werkomgeving;
 • Een concurrentieel loon binnen de sociaal-culturele sector aangevuld met een aantal extralegale voordelen;
 • Compensatieregeling voor gepresteerd overwerk;
 • Plaats van tewerkstelling op wandelafstand van station Brussel Zuid;
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk.

Procedure

Je kan solliciteren door een motivatie en cv te versturen ten laatste op 16 september 2020 naar Broederlijk Delen VZW, t.a.v. Aleida Van Gansbeke, Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel of via jobs [at] broederlijkdelen.be. Meer informatie over de functie-inhoud kan je opvragen bij Katelijne Suetens, katelijne.suetens [at] broederlijkdelen.be – 0484/62 44 06.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om deel te nemen aan een schriftelijke proef en interviews. De eindkandida(a)t(e) wordt gevraagd deel te nemen aan een psychotechnisch assesment.

Wij maken werk van diversiteit (gender, etnisch-cultureel, leeftijd,...).