Wies Willems (°1985) studeerde Germaanse Talen & Letterkunde en behaalde een master-na-masterdiploma Conflict & Development (Universiteit Gent). Na zijn studies werkte hij voor verschillende ngo’s, waaronder een jaar in Peru, en was hij actief als freelancejournalist. Sinds 2014 is Wies beleidsmedewerker natuurlijke rijkdommen bij Broederlijk Delen, met bijzondere aandacht voor Latijns-Amerika.

De focus van zijn werk ligt op thema’s als de sociale en ecologische impact van grondstoffenontginning, de situatie van milieu- en mensenrechtenverdedigers, en de internationale agenda rond regulering van bedrijven. Wies richt zich tot Belgische en Europese beleidsmakers, in nauwe samenwerking met partnerorganisaties op het terrein en ngo-netwerken in Brussel. Daarnaast informeert hij de publieke opinie via persbijdragen, lezingen en campagnewerk.

 

Artikels van deze auteur

De VN-Mensenrechtenraad onderhandelt over een internationaal verdrag dat bedrijven moet verplichten de mensenrechten en het milieu te respecteren.

04 september 2019 - Inspraak en vrede - Colombia - Wies Willems

Dissidente Farc-leiders in Colombia willen opnieuw de wapens opnemen. President Duque en de internationale gemeenschap moeten er alles aan doen om vrede te redden.

Op 28 juni bereikten de EU en de Zuid-Amerikaanse handelsunie Mercosur een voorlopig akkoord over meer vrije handel tussen beide blokken. Dit ondanks hevig verzet van ngo's.

In 2018 werden 155 mensenrechtenverdedigers vermoord, en waren er in totaal meer dan 800 gewelddadige incidenten.

08 april 2019 - Wies Willems

De democratie en de rechtstaat staan onder zware druk in Guatemala. Internationale aandacht is noodzakelijk.

De dambreuk in Brazilië is alweer een tragisch voorbeeld van de nalatigheid van de mijn¬bouwsector. Wies Willems vreest dat de slachtoffers geen gerechtigheid zullen vinden.

Voor Broederlijk Delen blijven de mensenrechten een rode draad doorheen ons werk. In onze partnerlanden, maar ook in België.

De toenemende druk op natuurlijke rijkdommen, in combinatie met de steeds kleinere ruimte voor het middenveld en activisten, leidt tot een golf van criminalisering en geweld in Guatemala.

22 oktober 2018 - Mensenrechten - Wies Willems

Tijdens de vierde onderhandelingsronde over een bindend internationaal verdrag rond bedrijven en mensenrechten werd voor het eerst gediscussieerd over een concrete ontwerptekst.

11 oktober 2018 - Mensenrechten - Wies Willems

Beleidsmedewerker Wies Willems spoort België en de EU aan om hun rol op te nemen in de onderhandelingen over een bindend verdrag rond bedrijven en mensenrechten.

Vervuild water door mijnbouw in Espinar

Deze maand vindt een nieuwe onderhandelingsronde plaats over het VN-verdrag rond bedrijven en mensenrechten. Hoog tijd dat de Europese Unie en België in actie komen.

Vijf vragen over dit sleutelmoment voor het vredesproces.

colombia, campagne 2016, landbouw, grond

Een nieuw regionaal verdrag belooft betere bescherming. Maar wat doet Europa?

Broederlijk Delen vraagt actie van de banken en de bevoegde minister. Ook jij kan je bank onder druk zetten.

Ruim één jaar na de ondertekening van het vredesakkoord met de FARC staat Colombia opnieuw voor een cruciaal politiek jaar. De toekomst van het vredesproces oogt onzeker.

Het actieplan is een stap in de goede richting, maar meer ambitie is noodzakelijk.

Tintayamijn, Glencore, Peru, vervuiling, mijnbouw

Van 23 tot 27 oktober bespreken de Verenigde Naties een bindend verdrag over bedrijven en mensenrechten. Broederlijk Delen pleit voor een actief engagement van België en de EU.

Nooit eerder sneuvelden zoveel milieu- en landrechtenactivisten in de strijd om natuurlijke rijkdommen. De internationale gemeenschap mag haar verantwoordelijkheid niet ontlopen.

Twee partnerorganisaties van Broederlijk Delen trokken naar de aandeelhoudersvergadering van Glencore, met een uitgebreid rapport over de wanpraktijken van het mijnbouwbedrijf.

Eind november 2016 keurde het Colombiaanse Congres een definitief akkoord goed met de rebellenbeweging FARC. Waar staat het vredesproces zes maanden later? Een analyse.

Broederlijk Delen is geschokt door de moord op Gerson Acosta, leider van een inheemse gemeenschap in Cauca. De bescherming van mensenrechtenverdedigers is cruciaal voor duurzame vrede.

Het Europees Parlement spreekt in een resolutie duidelijke taal over de nood aan bescherming van mensenrechtenactivisten in Guatemala.

2017 wordt een cruciaal jaar in het Colombiaanse vredesproces.

Belgische banken investeren massaal in omstreden mijnbouwbedrijven. Dat blijkt uit nieuw gezamenlijk onderzoek van 11.11.11, Broederlijk Delen en Fairfin.

In Colombia heeft het Congres unaniem het nieuwe vredesakkoord met de FARC goedgekeurd. De uitvoering van het akkoord kan nu formeel van start gaan. Een cruciale eerste stap voor duurzame vrede.

Op 12 november werd een nieuw vredesakkoord bekendgemaakt in Colombia. Broederlijk Delen hoopt dat de implementatie snel van start kan gaan.

Een delegatie van 5 Belgische en Europese parlementsleden trok in november naar Colombia om de situatie op het terrein te leren kennen. Zo kunnen ze in de toekomst het beleid beter opvolgen.

Van 30 oktober tot 4 november brengt een delegatie van Belgische en Europese parlementsleden een bezoek aan Colombia, onder begeleiding van Broederlijk Delen.

De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Colombiaanse president Juan Manuel Santos. Een hart onder de riem voor alle Colombianen die naar vrede snakken, volgens Broederlijk Delen.

President Santos van Colombia ontvangt de Nobelprijs voor de Vrede

In Colombia heeft een nipte meerderheid zich tijdens een referendum onverwacht uitgesproken tégen het vredesakkoord met de rebellenbeweging FARC. Broederlijk Delen betreurt dit, maar blijft hoopvol.

Pagina's