Suzy Serneels (°1968) studeerde in 1991 af als bioingenieur. Ze werkte een tiental jaren als onderzoeker aan de KU Leuven en later aan de UC Louvain, waar ze in 2001 een doctoraat in de geografie behaalde voor onderzoek naar de impact van veranderingen in landgebruik door Maasai herders op de fauna in wildparken in Oost-Afrika. Nadien woonde en werkte Suzy enkele jaren in Kenya als wetenschapper bij het International Livestock Research Institute. In 2006 gaf ze haar carrière een andere wending en startte ze bij Broederlijk Delen als programmaverantwoordelijke Afrika (Oeganda, Rwanda, Burundi en Zuid-Afrika). Vanaf 2012 verruimde ze haar kennis over landbouw en rurale ontwikkeling in Afrika als programmaverantwoordelijke Senegal en Burkina Faso. Begin 2019 vervoegde ze het beleidsteam van Broederlijk Delen waar haar focus ligt op het thema Recht op Voedsel.

Suzy richt zich tot Vlaamse, Belgische en Europese beleidsmakers om landbouw en voedselzekerheid op de politieke agenda te houden en het beleid te beïnvloeden. Ze informeert journalisten en sensibiliseert de publieke opinie via lezingen en debatten.
 

Artikels van deze auteur

20 november 2020 - Suzy Serneels

We nemen de beleidsnota van minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir onder de loep en formuleren samen met de Coalitie tegen de Honger enkele adviezen.

12 oktober 2020 - Recht op voedsel - Suzy Serneels

Het magazine 'Farming Matters' toont aan hoe het feminisme gekoppeld aan agro-ecologie, de economie en de samenleving aan het veranderen zijn. Lees het nu.

29 juli 2020 - Burkina Faso - Suzy Serneels

In Burkina Faso is de coronapandemie stilaan onder controle. Het gewone leven herneemt.

Het is hoog tijd om de daad bij het woord te voeren en in te zetten op het versterken van lokale markten en voedselketens.

Een boer bewerkt zijn grond in Burkina Faso

Met de campagne #Yes2Agroecology vraagt de Coalitie tegen de Honger België een prioriteit te maken van agro-ecologie in zijn ontwikkelingsbeleid. Een maand na de lancering maken we de balans op.

We moeten ons voedselsysteem meer duurzaam en crisisbestending maken. Over het wat en hoe lopen de meningen nogal uiteen.

De Europese Unie en regeringen in Latijns-Amerika moeten het gebruik van pesticiden op bananenplantages aan banden leggen.

11 december 2019 - Mensenrechten - Gender - Suzy Serneels

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling organiseerde op 29 november een conferentie over de uitdagingen voor de rechten van vrouwen en meisjes in de huidige context.

04 december 2019 - Recht op voedsel - Suzy Serneels

In oktober verzamelden overheidsfunctionarissen, privésector, onderzoekers en vertegenwoordigers van de civiele maatschappij in Rome voor de jaarlijkse plenaire vergadering van het Wereldvoedselcomité

Het CSM is een internationale ruimte voor civiele maatschappij organisaties (CMO) die werken aan het uitbannen van voedselonzekerheid en ondervoeding.

Het Comité voor Wereldvoedselzekerheid ( Committee on World Food Security– CFS)is een inclusief, intergouvernementeel en internationaal politieke platform voor voedselzekerheid en voeding.

14 oktober 2019 - Recht op voedsel - Suzy Serneels

Veertig jaar nadat de Verenigde Naties Wereldvoedseldag in het leven riep om aandacht te vragen voor voedselzekerheid, lijdt 1 persoon op 9 nog steeds honger.

De Verenigde Naties publiceerden zojuist hun jaarlijks rapport over honger. Voor het vierde opeenvolgende jaar neemt de honger wereldwijd toe en treft 821.6 miljoen mensen.

Afgelopen vrijdag werden twee activisten van ODJ in Burkina dood teruggevonden.

Suzy Serneels
Suzy Serneels
Beleidsmedewerker Recht op Voedsel
suzy.serneels [at] broederlijkdelen.be
02/213 04 44