U bent hier

Agro-ecologie

Wat is agro-ecologie? Hoe ziet het eruit in de praktijk? En hoe kan erin worden geïnvesteerd? Algemeen mogen we stellen dat er nood is aan meer duidelijkheid over wat agro-ecologie is en wat het niet is. Dat is belangrijk om politieke steun te krijgen, om de beweging te laten groeien, om coöptatie te vermijden en om valse, zogenaamd klimaatslimme oplossingen te bestrijden.

Wat is agro-ecologie?

Landbouwpraktijk

Als landbouwpraktijk kan agro-ecologie tegelijkertijd voedsel produceren en het ecosysteem herstellen. Alles begint bij het onderhouden van de bodemvruchtbaarheid. Ook water, zonlicht en andere natuurlijke rijkdommen worden zo efficiënt mogelijk gebruikt. Natuurvreemde stoffen zoals pesticiden worden geweerd. Boeren combineren gewassen die positieve effecten hebben op elkaar.

Wetenschappelijke benadering

Als wetenschap stelt agro-ecologie het dominante industriële voedselsysteem in vraag. Het toont de schadelijke gevolgen aan van het intensief gebruik van synthetische bestrijdingsmiddelen. Agro-ecologie onderzoekt hoe de principes van de natuur optimaal kunnen benut worden in de landbouw en stelt deze kennis ter beschikking van de boer.

Sociaal-politieke beweging

Als sociaal-politieke beweging stelt agro-ecologie de nefaste gevolgen van de industrialisering van de landbouw op mens en maatschappij aan de kaak. Ze wijst op de gevaren van de geglobaliseerde markteconomie, die uitgaat van een ongebreidelde groei zonder rekening te houden met ecologische of productieve grenzen. De beweging zoekt nieuwe manieren om landbouw, productie, distributie en consumptie van voedsel te organiseren, evenals de wisselwerking van voedsel -en landbouwsystemen met de samenlevingen de natuur.

De Principes van Agro-ecologie: Een introductie

Katelijne Suetens brengt verslag uit van het Internationale Symposium over agro-ecologie in Rome.

De principes van agro-ecologie

CIDSE, de koepelorganisatie van Broederlijk Delen, presenteerde onlangs een paper waarin het de principes van agro-ecologie opsplitst in vier dimensies van duurzaamheid: ecologisch, socio-cultureel, economisch en politiek. Ook de bijhorende infografiek toont helder waar agro-ecologische landbouw om draait.

Download paper

Lokale partnerorganisaties aan de slag met agro-ecologie

Burkinese vrouw poseert in haar woning

Succesvol aan landbouw doen is niet gemakkelijk in een droog land zoals Burkina Faso. Maar het kan. De vijftigjarige Assèta Zida vertelt hoe.

Vrouwen in plantenkwekerij in Guatemala

Chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen verstoren ecosystemen in Guatemala. Partnerorganisaties proberen het tij te keren en zetten in op agro-ecologie.

Biomarktkraam

Broederlijk Delen zet zijn schouders onder 'Voedsel Anders', de nieuwe beweging voor agro-ecologie in Vlaanderen.

Broederlijk Delen zet zijn schouders mee onder de beweging Voedsel Anders. Samen met een 15-tal organisaties stellen we agro-ecologie voor als waardevol alternatief.

Bezoek de website

Suzy Serneels
Suzy Serneels
Beleidsmedewerker Recht op Voedsel
suzy.serneels [at] broederlijkdelen.be
02/213 04 44