Op 9 juni lanceerde de Coalitie tegen de Honger #Yes2Agroecology. Deze campagne maakte de resultaten bekend van het pas verschenen rapport van de UCLouvain dat bewijst dat agro-ecologie geen prioriteit is voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Amper 16% van het landbouwbudget ondersteunt agro-ecologie. Een maand na de lancering van de campagne maken we een eerste balans op.

Met #Yes2Agroecology vraagt de Coalitie tegen de Honger België een prioriteit te maken van agro-ecologie in zijn ontwikkelingsbeleid. Het huidige landbouwmodel botst op zijn limieten, hier en in het Zuiden. We moeten dringend onze voedselsystemen hervormen, zodat ze sociaal rechtvaardig worden en de draagkracht onze planeet respecteren. Als landbouwpraktijk heeft agro-ecologie tegelijkertijd een positieve impact op voedselzekerheid en het milieu.

Een dag voor de lancering van de campagne publiceerde De Standaard een bijdrage over de studie, 'Slechts fractie Belgische ontwikkelingssteun gaat naar duurzame landbouw'. Het artikel zorgde die namiddag voor een geanimeerd debat in de Commissie Buitenlandse Zaken van het Parlement. Enkele parlementairen, die voor de oprichting van een werkgroep rond voedselzekerheid hadden gestemd, bevroegen de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Alexander De Croo, over de geciteerde cijfers. Een eerdere onafhankelijke evaluatie had al aangetoond dat er weinig aandacht is voor voedselzekerheid binnen ontwikkelingssamenwerking. De nieuwe onthullingen zorgden voor een belangrijk debat over de rol van België in de strijd tegen honger en de transformatie naar duurzame voedselsystemen in het Zuiden. 

De campagnevideo #Yes2Agroecology werd breed gedeeld op sociale media in meerdere talen en landen. We ontvingen steunbetuigingen van verschillende parlementairen en politieke partijen. Daarmee was het doel van deze campagne bereikt: een politiek draagvlak creëren voor de noodzakelijke agro-ecologische transitie. Dit draagvlak kan zich later vertalen in parlementaire druk op het beleid ontwikkelingssamenwerking of in het regeringsakkoord van een volwaardige Belgische regering, die voorlopig nog op zich laat wachten.

Minister De Croo, normaal gezien niet erg ontvankelijk voor de eisen van de Coalitie tegen de Honger, heeft onze beleidsaanbevelingen overgemaakt aan zijn administratie, met de vraag om te onderzoeken in welke mate deze in de huidige werking kunnen geïntegreerd worden. DGD onderzoekt dus hoe men agro-ecologie kan versterken binnen ontwikkelingssamenwerking. Een zeer interessante opportuniteit, die we met aandacht zullen volgen. We zijn trouwens niet de enigen die vragen om een koerswijziging in het beleid van ontwikkelingssamenwerking.

Het zal nog veel werk vragen om deze voorzichtige politieke toenadering te vertalen naar een reëel verschil voor de boeren in het Zuiden… maar een begin is alvast gemaakt.