4 sterke pijlers tegen honger

De boeren in Oeganda staan voor grote uitdagingen: door het onvoorspelbare klimaat mislukken oogsten, de bodem raakt uitgeput en ze krijgen geen eerlijke prijs voor hun producten. Hierdoor houden de boeren vaak amper nog iets over voor zichzelf en hun familie. Kortom, Oegandese boeren worstelen om te overleven en een kleine tegenslag volstaat om hen de hongerstatistieken in te jagen.

Broederlijk Delen werkt daarom in Oeganda rond vier sterke pijlers tegen honger:

1. Zorg dragen voor de heuvels

De normaal zo vruchtbare oogsten van het Rwenzori-gebergte, mislukken steeds vaker door extreme klimaatomstandigheden. Boeren moeten dus bewuster omspringen met grond, water en bomen om honger op lange termijn te voorkomen. Daarom promoot Broederlijk Delen landbouw- en voedseltechnieken die goed zijn voor mens en milieu zoals: erosiegeulen graven, bomen heraanplanten op kale heuvels of houtbesparende kookvuurtjes gebruiken.

 

2. Kiezen voor ondernemende vrouwen

Vrouwen in Oeganda hebben vaak geen eigen inkomen, omdat ze geen diploma hebben voor een goede job. Met de steun van sympathisanten zoals jij kunnen we samen met onze partnerorganisaties ervoor zorgen dat vrouwen in Oeganda vorming en begeleiding krijgen en de allerarmsten een startkapitaal. Zo kunnen ze zelf een handeltje te starten. Dat brengt voordelen voor het hele gezin mee. Want zelfs als de oogst tegenzit, is er geen honger en kunnen de kinderen naar school gaan.

 

3. Boeren leren om gezond te eten

Onze partnerorganisaties promoten een gevarieerd voedingspatroon, want een eenzijdig voedingspatroon leidt op lange termijn ook tot honger of ondervoeding. In plaats van elke dag bananenpuree of maniokmeel met bonen te eten, krijgen fruit en groenten zo ook een plaats op het menu. Boeren krijgen kwalitatieve zaden om die groenten in een moestuintje voor het gezin te kweken. Ook kunnen ze kooklessen volgen om nieuwe voedselpatronen te leren kennen. Door de inzet van verschillende kanalen (radio, educatieve posters, mobiele cinema) en trainingen op het veld, krijgen ook laaggeschoolde boeren toegang tot tips om aan duurzame landbouw te doen.

 

4. Samenwerken, lokaal en internationaal

Samen staan we sterk, want samen bereiken we meer. Ook Oegandese boeren hebben dat begrepen. Door zich te verenigen in spaargroepen kunnen de boeren geld opzij zetten om te investeren in hun ondernemingen. Zelfs bij een slechte oogst hebben ze dan nog iets achter de hand. Ook organiseren boeren zich in marktgroepen en coöperatieven, waarbij ze de oogst gezamenlijk verkopen op lokale markten. Op die manier gaat er een groter deel van de winst naar de boeren zelf.

 

Het kán dus anders. Door aan agro-ecologische landbouw te doen, wordt voedsel op een duurzame manier geproduceerd met respect voor mens, dier en natuur. Daarom vraagt Broederlijk Delen Vlaamse, Belgische en Europese politici om wereldwijd een ander landbouw- en voedselbeleid op de politieke agenda te zetten.