Drie jaar na de ondertekening van het Akkoord van Parijs is het hoog tijd om de ronkende beloften om te zetten in daden. Eis samen met ons een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid.Het klimaat is een zaak van ons allen

Broederlijk Delen trekt met een delegatie jonge vrijwilligers naar de COP24 in Polen. Ze brengen verslag uit over de onderhandelingen, interessante activiteiten en boeiende ontmoetingen.

Koppel het sportieve aan het solidaire. Met je deelname engageer je je om geld in te zamelen. Fietsen of wandelen, in België of daarbuiten, aan jou de keuze.

Toon je samen met ons solidair met de boeren in Guatemala en hun strijd voor genoeg voedsel en een eigen stuk landbouwgrond.

Nieuws en persberichten

Voor Broederlijk Delen blijven de mensenrechten een rode draad doorheen ons werk. In onze partnerlanden, maar ook in België.

Haïti heeft een bijzonder slechte reputatie als het over geweld tegen vrouwen gaat. Broederlijk Delen zet samen met zijn partnerorganisaties actief in op de strijd tegen dit maatschappelijk probleem.

Het Afrikamuseum opent opnieuw de deuren na een renovatie van vijf jaar. Onze beleidsmedewerker Nadia Nsayi is voorzichtig positief.

De toenemende druk op natuurlijke rijkdommen, in combinatie met de steeds kleinere ruimte voor het middenveld en activisten, leidt tot een golf van criminalisering en geweld in Guatemala.

Lanceermomenten 2019

Maak kennis met de nieuwe Broederlijk Delencampagne tijdens onze regionale lanceermomenten.

Agenda

18 december 2018 - 19:30 tot 21:00
Brussel
16 Januari 2019 - 18:30 tot 21:30
Gent
16 Januari 2019 - 19:30 tot 22:00
Roeselare
17 Januari 2019 - 10:00 tot 15 november 2019 - 13:00
Antwerpen

Samen sterk in de strijd tegen armoede en ongelijkheid

campagne, Oeganda, honger, Grace

Deze campagne focuste op hongerbestrijding op lange termijn. Een terugblik.