Ter gelegenheid van  50 jaar encycliek Populorum Progressio hebben de Belgische bisschoppen een nieuwe pastorale brief ‘Populorum Communio’ gepubliceerd. Zes jaar voor de encycliek zag Broederlijk Delen het levenslicht. De tekst van Paus Paulus VI bevestigde de visie en waarden van de organisatie. De pastorale brief doet vandaag hetzelfde. 

Uit de brief blijkt duidelijk dat de ideeën uit de encycliek nog niet verjaard zijn. We moeten de structuren die herverdelen, bestendigen en zelfs versterken. Enkel zo kunnen we een einde stellen aan de wereldwijde ongelijkheid. Hoewel de wereld sterk veranderd is in de voorbije vijftig jaar, blijft de basis van onze werking dezelfde. De ongelijkheid in de wereld neemt nog steeds toe. Het kapitalistisch systeem bereikt de grenzen van de genadeloosheid. Terwijl al lang duidelijk is dat de vrije markt geen automatische rechtvaardigheid voortbrengt.

Delen voor rechtvaardigheid

De vasten is voor Broederlijk Delen een jaarlijks terugkerende periode van bezinning en ontmoeting. Een periode om mensen te laten zien hoe sterk solidariteit kan zijn. Samen streven we naar duurzame oplossingen voor alle organisaties waarmee we samenwerken:
 
“In Afrika, Latijns-Amerika en Israël en Palestina ondersteunen we initiatieven van de lokale bevolking. We werken met het talent dat ter plaatse aanwezig is en met respect voor de lokale cultuur. De kerngedachte dat de wereld rechtvaardiger wordt als we steeds opnieuw delen en herverdelen, behoort tot het DNA van de organisatie.  Langetermijnresultaten die leiden tot duurzame veranderingen in het leven van de plaatselijke bevolking waren steeds het doel," zegt directeur Lieve Herijgers in haar toespraak op de persvoorstelling van de pastorale brief.
 

De wereld wordt rechtvaardiger als we steeds opnieuw delen en herverdelen. 

 

Een toekomst voor iedereen

De samenwerkingen met onze lokale partnerorganisaties brengen dagelijks nieuwe sleutelfiguren onder de aandacht die de transitie willen dragen. Het zorgt voor hoop in deze harde, bijna hopeloze wereld. Broederlijk Delen brengt deze hoop onder de aandacht van mensen die twijfelen, die weinig bijval vinden voor hun engagement. Het is deze nieuwe hoop die onze toekomst als gemeenschap van mensen waarin iedereen de kans krijgt om zich als individu te ontplooien, mee waarmaakt.

“Het is tijd voor nieuwe hoop. Met die hoop, vanuit een diepe inspiratie en in wereldwijde verbondenheid blijven wij met Broederlijk Delen werken aan een wereld met toekomst voor iedereen, ook voor de volgende generaties,” besluit Lieve Herijgers haar speech. 

Bestel de vastenbrief

De pastorale brief werd ook in brochurevorm (32 pagina’s) door Halewijn gepubliceerd en kost 2,80 euro. De brief is te koop in de liturgische centra en kan online besteld worden via Halewijn.

Ik bestel de pastorale brief   

Boodschap Kardinaal De Kesel

Kardinaal Josef De Kesel steekt vrijwilligers een hart onder de riem. In onderstaande videoboodschap roept hij op tot solidariteit en prijst de vrijwilligers van Broederlijk Delen die deze solidariteit vorm geven.