In een open brief vragen Broederlijk Delen en meer dan honderd andere ngo's om meer bedrijven op te nemen in de EU-wetgeving rond conflictmineralen. Pas dan hebben we echt de garantie dat er geen bloed kleeft aan onze smartphones, auto's en laptops.

De wetgeving rond conflictmineralen moet ervoor zorgen dat EU-bedrijven die de vier mineralen goud, tantaal, tin en wolfraam uit conflictgebieden importeren, niet bijdragen tot de financiering van gewelddadige conflicten in landen zoals Congo en Colombia. De handel in mineralen vormt in verschillende regio's een belangrijke inkomstenbron van gewapende groepen. Door bedrijven te vragen hun toeleveringsketens te controleren en de nodige maatregelen te nemen, wil de EU deze handel meer verantwoord maken.

Ontoereikend voorstel

Deze week neemt de Nederlandse buitenlandminister Ploumen (verantwoordelijk voor het dossier binnen het Nederlandse voorzitterschap van de EU) een definitieve beslissing over de wetgeving rond conflictmineralen, in overleg met het Europees Parlement en de Commissie. In de laatste fase van de onderhandelingen wordt beslist hoe breed de wetgeving zal worden toegepast. De Europese Commissie en de lidstaten willen enkel een wet voor een kleine groep bedrijven die ruwe grondstoffen importeren. Maar conflictmineralen komen ook onrechtstreeks de EU binnen, via de import van producten die mineralen bevatten (bijvoorbeeld smartphones). Het huidige wetsvoorstel is dan ook ontoereikend om het probleem effectief aan te pakken. 

Meer ambitie nodig

Daarom is het cruciaal om in de wetgeving ook bedrijven op te nemen die afgewerkte producten importeren (en niet enkel de importeurs van ruwe grondstoffen). Dat benadrukken 130 internationale organisaties, waaronder Broederlijk Delen, in een open brief gericht aan het Nederlandse voorzitterschap van de EU en de EU-lidstaten. Vorig jaar stemde het Europees Parlement al voor bindende wetgeving, ook voor bedrijven die onrechtstreeks conflictmineralen op de Europese markt brengen. Geven onze politieke leiders gehoor aan deze duidelijke oproep?

 open_letter_nl_pres_conflictminerals_2016.pdf (361.93 KB)

Deze brief verscheen ook als opinie op ​EurActiv.com.