Israël blijft de blokkade van Gaza aanhouden. Onze partners hebben zich opvallend snel aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Dat en onze aanhoudende steun zullen broodnodig zijn, want de economische klap die nu volgt, zal loodzwaar zijn.

Als je vergelijkt met de coronacijfers bij ons en onze Europese buurlanden, kan je stellen dat de impact van de coronacrisis in Israël (3 mei 2020: 16.208 bevestigde gevallen, 232 overlijdens) en bezet Palestijns gebied (3 mei 2020: 522 bevestigde gevallen, 4 overlijdens) relatief meevalt.

Verklaringen voor deze beperkte uitbraak laten we aan de experten. Maar wat vaststaat, is dat zeker in bezet Palestijns gebied, Gaza en de Westelijke Jordaanoever, de autoriteiten al heel snel een zware lockdown afkondigden. Begin maart, zodra de eerste gevallen gedetecteerd werden in toeristisch Bethlehem. Dat was ook nodig, want door de decennialange bezetting en de greep van Israël op de Palestijnse economie en overheidsfinanciën is het Palestijnse gezondheidssysteem bijzonder slecht uitgerust om een brede uitbraak het hoofd te bieden. Zeker in Gaza waar, door de draconische Israëlische blokkade en het aanhoudende geweld, ziekenhuizen al jaren kampen met overbelasting en chronische tekorten aan zowat alles: medicijnen, apparatuur, persoonlijk beschermingsmateriaal...

Het virus stopt niet aan grenzen, muren of prikkeldraadbarrières. Israël is als bezettende macht verantwoordelijk voor het welzijn van de bevolking onder haar controle.

Het virus stopt niet aan grenzen, muren of prikkeldraadbarrières. Israël is als bezettende macht verantwoordelijk voor het welzijn van de bevolking onder haar controle.

In Gaza wordt al weken een race tegen de klok gehouden waarbij men met internationale steun zich zo goed mogelijk probeert voor te bereiden op het moment dat COVID-19 uitbreekt onder de bevolking. De zeventien gevallen die Gaza vandaag kent, zijn immers allemaal mensen die van buiten Gaza komen en tijdens hun verplichte quarantaine ziek werden. Heel soms biedt hermetisch afgesloten zijn van de buitenwereld ook voordelen. Helaas blijft Israël, ondanks oproepen van onze partnerorganisaties, van vele andere Israëlische, Palestijnse en internationale organisaties, waaronder Broederlijk Delen, van diplomaten en VN-functionarissen de blokkade van Gaza aanhouden. Ook hoognodig medisch en ander materiaal, noodzakelijk voor de strijd tegen COVID-19, mag maar met mondjesmaat binnen. Nochtans stopt het virus niet aan grenzen, muren of prikkeldraadbarrières en is Israël als bezettende macht verantwoordelijk voor het welzijn van de bevolking onder haar controle.

Onze partners zitten ondertussen niet stil 'in hun kot' en hebben zich opvallend snel aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Gisha, Adalah, DCI-P, WCLAC bestoken de Israëlische autoriteiten en het gerecht dezer dagen met coronapetities om medische en economische goederen Gaza binnen te laten, voor de bescherming van de duizenden Palestijnse gevangen, waaronder vele vrouwen en kinderen, tegen het ongecontroleerd gebruik van mobiele data door de Israëlische geheime dienst, voor gelijke medische informatie en dienstverlening aan alle mensen onder Israëlische controle, WCLAC biedt extra opvang en telefonische hulplijnen in de strijd tegen huiselijk geweld. Onze theaterpartners streamen workshops om animatiefilmpjes te maken en organiseren online ontmoetingen. De Parent’s Circle, hield een prachtige Memorial Day Ceremonie waarbij ze samen, Palestijnen en Israëli’s, rouwden en eer betoonden aan de slachtoffers van het conflict. 200.000 mensen volgden de ceremonie online. Een krachtig signaal van hoop.

Kortom ook in coronatijden tonen onze Palestijnse partners en hun Israëlische collega’s bewonderenswaardige sumud (volharding, weerbaarheid). Dat en onze aanhoudende steun zullen broodnodig zijn, want de economische klap die nu volgt, zal loodzwaar zijn. Het valt samen met de grootste bedreiging voor vrede en een Palestijnse staat van de afgelopen decennia: de plannen van de nieuw gevormde regering Netanyahu-Gantz om met de steun van de VS grote delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren. 

Katelijne Suetens