Financieel-administratief medewerker

Broederlijk Delen heeft in de verschillende partnerlanden een lokaal vertegenwoordiger van de organisatie die instaat voor het rechtstreekse contact met de partnerorganisaties op het terrein en intensief samenwerkt met de staf in Brussel. Momenteel zoeken we een nieuwe medewerker die instaat voor de financiële administratie van partnerdossiers vanuit Brussel.

Taakomschrijving

 • Je bent verantwoordelijk voor het financiële en administratieve dossierbeheer van de projecten van onze partnerorganisaties in een deel van de partnerlanden.
 • Je doet dit in samenspel met de lokale vertegenwoordigers op het terrein, de programmaverantwoordelijken en het team Financiën in Brussel.
 • Enkele van de taken binnen het financiële dossierbeheer zijn:
  • Je controleert de ontvangen financiële rapporten, bereidt deze voor ter indiening aan donoren;
  • Je verzorgt de dialoog en terugkoppeling hierover met de partners via een intensieve communicatie op afstand;
  • Je bestudeert en analyseert de budgetten en financiële rapportages en bereidt die, in samenspel met de partnerorganisatie voor goedkeuring voor;
  • Je bereidt (interne) controles voor.
 • Enkele van de taken binnen het administratieve dossierbeheer zijn:
  • Je staat in voor de registratie en klassement van de projecten die je opvolgt via onze interne beheer-software;
  • Je stelt procedures en instructies voor partners op en past deze aan op basis van allerhande feedback (veranderende wetgeving, auditverslagen,…);
  • Je maakt contracten voor partners op;
  • Je bereidt betalingen voor.

Profiel

 • Je herkent je in de visie en werking van Broederlijk Delen.
 • Je hebt een diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt een grondige kennis van het Frans, Spaans (dit is een troef) en het Nederlands. Werkvergaderingen in Brussel, procedures en documenten zijn in het Nederlands.
 • Je hebt een basiskennis van, of expliciete interesse in, financieel beheer.
 • Je bent geboeid door cijfers en de interpretatie ervan.
 • Je bezit een goede praktische kennis van de courante softwareprogramma’s, in het bijzonder van Excel.
 • Je kan zelfstandig functioneren en werkt planmatig en nauwkeurig.
 • Binnen een werkomgeving waar dringende taken elkaar snel opvolgen, kan je prioriteiten stellen en/of opvolging geven aan prioriteiten bepaald op dienstniveau.
 • Je hebt een grote mate van zelforganisatie en kan het overzicht behouden binnen een grote hoeveelheid aan verschillende taken, en interactie met verschillende teams en diensten.
 • Je communiceert helder, open en constructief zowel in de samenwerking met de verschillende teams in Brussel als op afstand, via e-mail en in de taal en volgens de culturele gevoeligheden van de partner-organisatie.
 • Je hebt goede administratieve en redactionele vaardigheden.
 • Inzicht in de werking van overheden en donoren is een troef.

Ons aanbod

 • Een deeltijds contract (80 %) van bepaalde duur tot 31 december 2021.

 • Een boeiende en internationale werkomgeving.
 • Een concurrentieel verloningspakket binnen de sociaal-culturele sector; verloning op basis van nuttige ervaring (PC 329.01).
 • Compensatieregeling voor gepresteerd overwerk.
 • Plaats van tewerkstelling op wandelafstand van station Brussel-Zuid.

Procedure

Je kan solliciteren door een gemotiveerde brief en CV te versturen naar Broederlijk Delen VZW, t.a.v. Aleida Van Gansbeke, Huidevettersstraat 165 - 1000 Brussel of via jobs [at] broederlijkdelen.be. De kandidaturen worden behandeld zodra wij ze ontvangen, aangezien er geen deadline is om te solliciteren.

Meer informatie over de functie-inhoud kan je opvragen bij Nele De Meyer op het nummer 02 213 04 67.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef en een sollicitatiegesprek.

Over Broederlijk Delen

Samen met 130 partnerorganisaties in het Zuiden en duizenden vrijwilligers in Vlaanderen, maakt Broederlijk Delen dagelijks werk van duurzame ontwikkeling. We zetten daarbij zelf geen projecten op in het Zuiden, maar steunen de eigen plannen van groepen mensen ter plaatse. Rurale ontwikkeling, voedselsoevereiniteit en mensenrechten zijn de complementaire terreinen waarop Broederlijk Delen actief is.

Wij maken werk van een diversiteitbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd,...).