Dinsdag 28 mei – Helaas vieren we vandaag alweer Wereldhongerdag. Een 'feestdag' die steeds belangrijker wordt en waarvoor absoluut meer aandacht nodig is. Voor het derde jaar op rij steeg de honger in de wereld. Een schande, want deze wereld produceert genoeg voedsel om de zeven miljard burgers twee keer te voeden. Er is duidelijk een probleem met het huidige voedselsysteem. Het is dan ook onbegrijpelijk dat politici en beleidsmakers, hier en veraf, dit thema links laten liggen.

De basis van het leven

Het voedselthema hoort niet thuis in de marge, het is de basis van alles. Het begint bij gezonde voeding in de eerste 5 levensjaren van elk kind. Dit bepaalt of het lichaam zich optimaal kan ontwikkelen. Tekorten lijden tot groeiachterstand en tot onherstelbare achterstand in de ontwikkeling van de hersenen, met levenslange gevolgen; voor de kansen op school en de arbeidsmarkt. 200 miljoen jonge kinderen wereldwijd verkeren vandaag in deze situatie. Voor schoolgaande kinderen, maar ook voor volwassenen overal ter wereld, is gezond en gevarieerd eten cruciaal om zich te concentreren, een actief leven te leiden en gelukkig te zijn.

Vandaag heeft 1 op 9 mensen honger, 821 miljoen. En niet alleen ver van hier. Ook in België klopten in 2018 bijna 160.000 mensen aan bij de voedselbanken.

Toch heeft vandaag 1 op 9 mensen honger, 821 miljoen. En niet alleen ver van hier. Ook in België klopten in 2018 bijna 160.000 mensen aan bij de voedselbanken. Honger doet mensen op de vlucht slaan, honger leidt tot conflict en oorlog én vice versa. Daarnaast maakt ongezonde voeding ons ziek. Dieet-gerelateerde aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes en bepaalde kankers zijn vandaag wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak en leggen een enorme druk op de maatschappelijke kosten van gezondheidszorg.

Politieke verantwoordelijkheid

Op Wereldhongerdag wijzen we de regeringsonderhandelaars op het belang van voldoende, gezonde en gevarieerde voeding voor iedereen.

Toch werd in de afgelopen verkiezingscampagne met geen woord gerept over deze basis van ons leven: het voedsel dat wij eten. Ook in sommige verkiezingsprogramma’s was het lang zoeken naar plannen om de kwaliteit en de beschikbaarheid van gezond voedsel voor iedereen te verbeteren. Nu de verkiezingsstrijd gestreden is, grijpen wij, als organisatie die strijdt tegen honger en voor een rechtvaardige verdeling van de rijkdom van deze planeet, Wereldhongerdag aan om de regeringsonderhandelaars te wijzen op het belang van voldoende, gezonde en gevarieerde voeding voor iedereen.

Een boer bewerkt zijn grond in Burkina Faso

Wie voedsel zegt, zegt landbouw. Gebruik dus de hervorming van het Europees landbouwbeleid om in Vlaanderen de transitie naar duurzame, agro-ecologische landbouw te realiseren. Zorg op federaal niveau voor voldoende middelen voor ontwikkelingssamenwerking en in het bijzonder voor programma’s die bijdragen aan een duurzame landbouw en een verhoging van de voedselzekerheid. En waak er over dat alle beleid op Europees niveau, of het nu over klimaat, handel, financiën of landbouw gaat, op geen enkele manier de voedselvoorziening van andere landen ondermijnt. Hopelijk kunnen we deze feestdag dan weldra van de kalender schrappen.