07 Diciembre 2018 - Inspraak en vrede - Gender - Haiti

Haïti heeft een bijzonder slechte reputatie als het over geweld tegen vrouwen gaat. Broederlijk Delen zet samen met zijn partnerorganisaties actief in op de strijd tegen dit diepgeworteld maatschappelijk probleem. In het kader van de Internationale Dag tegen het Geweld tegen Vrouwen organiseerden onze partnerorganisaties tal van activiteiten.

16 Dagen Activisme

Tussen 25 november (Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen) en 10 december (Internationale Mensenrechtendag) voeren de Verenigde Naties actie tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Onder de slogan 'Orange The World' vestigen zij de aandacht op de alomtegenwoordigheid van dit probleem – met de kleur oranje als symbool voor een hoopvolle en geweldloze toekomst. Dit jaar luidt het thema #HearMeToo.

De Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen werd in 1981 in het leven ter ere van de zussen Mirabal.

De Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen werd in 1981 in het leven geroepen als herdenkingsmoment van de zussen Mirabal. Zij waren drie politieke activisten die zich openlijk verzetten tegen het racistische terreurbewind van dictator Rafael Trujillo in de Dominicaanse Republiek. In 1960 liet Trujillo hen brutaal vermoorden. Na hun dood groeiden de zussen Minerva, Patria en Maria uit tot symbolen van de strijd tegen onderdrukking en geweld tegen vrouwen.

Geweld tegen vrouwen in Haïti

Met een 163e plaats op de wereldwijde Index Gendergelijkheid heeft Haïti een bijzonder slechte reputatie als het over geweld tegen vrouwen gaat. Uit statistieken blijkt dat één op drie Haïtiaanse vrouwen tussen 15 en 49 jaar te maken krijgt met fysiek en seksueel geweld. Het is de grootste vorm van discriminatie in het land en is sinds de verwoestende aardbeving van 2010 alleen maar toegenomen.

Bovendien heerst er een grote cultuur van straffeloosheid. Slachtoffers krijgen zelf de schuld en worden ontmoedigd erover te praten of hulp te zoeken. De weinige aanklachten die er zijn, worden amper onderzocht. De daders gaan veelal vrijuit.

"Mannen kunnen rekenen op juridische straffeloosheid en, in het slechtste geval, de stilzwijgende goedkeuring van de gemeenschap om hun gevoelens van boosheid, frustratie of machteloosheid uit te werken tegen vrouwen." (IFES)

De autoriteiten  hechten geen belang aan de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Er bestaat geen specifieke wetgeving tegen seksueel geweld of andere vormen van geweld tegen vrouwen. Verkrachting is pas sinds 2005 strafbaar en officiële en betrouwbare gegevens zijn er niet of nauwelijks. Dit alles zorgt voor een paradox: hoewel vrouwen niet weg te denken zijn uit het dagelijkse leven in Haïti, worden ze in de beleidsvoering compleet genegeerd.

Een betere toekomst

Broederlijk Delen zet zich samen met zijn partnerorganisaties actief in voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Onze partners zoeken naar praktische manieren om een geweldloze toekomst vorm te geven. SKDK (Centre pour la Culture et le Développement de Karice) verzamelt statistieken en voert onderzoek naar de verschillende geweldsvormen waarmee vrouwen te maken krijgen. Op basis van deze informatie treden ze in dialoog met lokale overheden en sporen ze aan om maatregelen te treffen. Een andere partner, SJM (Service Jésuite aux Migrants), beschikt over een speciale dienst: vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld krijgen er opgevangen begeleiding.

In het kader van de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen lanceerden onze partners enkele bijzondere initiatieven. Zo organiseerden de lokale gendergroepen opgericht door SKDK en SJM een reeks publieke debatten. SKDK maakte een tabel met statistieken rond geweld tegen vrouwen en meisjes die aan de deelnemers werd gepresenteerd. De steunpunten 'gender' van een andere partnerorganisatie, JILAP, begeleidden mee de debatten. De nadruk lag vooral op de negatieve impact van geweld op het gevoel van eigenwaarde van de vrouw en op haar kansen tot zelfontplooiing. De deelnemers beseften dat veel vormen van geweld tegen vrouwen niet eens als dusdanig herkend worden. Daardoor blijven deze vormen bestaan.

Er is nog een hele weg af te leggen, maar het engagement van onze partnerorganisaties biedt alvast hoop op een betere toekomst.