14 Septiembre 2018 - Recht op voedsel - Katelijne Suetens

De voedselproductie wereldwijd zou alle monden twee keer kunnen voeden. Toch lijden liefst 821 miljoen mensen honger. Broederlijk Delen schuift agro-ecologische landbouw naar voor als oplossing voor deze paradoxale voedselsituatie. Katelijne Suetens, beleidsmedewerker Recht op Voedsel, licht toe.

Te weinig en te veel

"Op wereldschaal wordt genoeg voedsel geproduceerd, maar krijgt niet iedereen er toegang toe. Vaak zijn het boeren uit ontwikkelingslanden die niet genoeg te eten hebben - nochtans zélf voedselproducenten. De VN stellen in een recent rapport dat voor het tweede jaar op rij niet alleen de honger in de wereld stijgt, maar paradoxaal genoeg ook het aantal mensen dat obesitas heeft. Er klopt dus iets niet met onze huidige voedselsystemen."

Alternatief

"Een andere aanpak binnen de landbouw kan een antwoord bieden op deze scheefgetrokken situatie. Agro-ecologische landbouw krijgt meer en meer internationale aandacht en erkenning. Deze methode wil, in tegenstelling tot de reguliere landbouw, de natuur niet beteugelen en onder controle krijgen. Het wil net de kringlopen en de natuurlijke processen om de plantengroei te stimuleren, nabootsen. Er wordt ingezet op bodemvruchtbaarheid, de biodiversiteit wordt verhoogd, water en energie worden zuinig aangewend. Door verschillende gewassen samen te laten groeien, krijg je lokaal, gezond en gevarieerd voedsel. De boeren hebben dan in de eerste plaats genoeg eten voor hun eigen gezin en houden daarnaast nog over voor de lokale markt. Zo vermijd je lange voedselketens en creëer je lokale welvaart."

Hoop op visie

"Een overgang vraagt tijd natuurlijk: boeren hebben ondersteuning nodig, overheden moeten overtuigd worden en onderzoek vraagt de nodige middelen. Ook Europa moet een tandje bijsteken. Het vorige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) waarin, met de oorlog vers in het achterhoofd, zoveel mogelijk voedsel zo goedkoop mogelijk aangeboden moest kunnen worden, werkt niet meer. De excessen op vlak van gezondheid, welzijn en milieu geven aan dat het tijd is om het over een andere boeg te gooien. Voor voedsel zouden alle landen het recht moeten hebben om hun eigen markt te beschermen en de eigen voedselzekerheid prioriteit te geven. Als de EU zich werkelijk bekommert om het welzijn van haar burgers en die van ontwikkelingslanden, zou agro-ecologie een belangrijk deel van het antwoord moeten zijn. We hopen dat het nieuwe GLB van 2020 dit weerspiegelt."

Dit interview met Katelijne Suetens verscheen in Mediaplanet.