Onlangs werd bekend dat aartsbisschop Léonard de gemeenschap van de Begijnhofkerk wil overplaatsen naar een kerk in Molenbeek, buiten het Brussels centrum.

De Begijnhofkerk in hartje Brussel staat bij velen gekend als dé plaats waar asielzoekers reeds 15 jaar 'asiel' kunnen krijgen en menselijk warm onthaald worden.  Pastoor en bezieler van deze lokale gemeenschap is priester Daniel Alliët. 

Verontwaardiging

Mgr. Léonard wil de Begijnhofkerk blijkbaar toewijzen  aan een "beweging" van een priester uit Marseille.  Zo zou het centrum van Brussel opnieuw 'volle kerken' trekken, in de geest van het instituut. De verontwaardiging bij de Begijnhofgemeenschap en hun medestanders is erg groot.

Onbegrijpelijk

Ook Broederlijk Delen vindt het onbegrijpelijk dat een plaats van hoop en bevrijdend evangelisch leven uit het hart van Brussel zou moeten vertrekken. Directeur Lieve Herijgers schreef onderstaande brief aan Mgr. Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, aan Mgr.Kockerols, hulpbisschop van Brussel en aan de pauselijke nuntius in Brussel.

Brussel, 20 april 2014

Betreft: vraag naar dialoog met pr. Daniel Alliët en de hele gemeenschap van de Begijnhofkerk

Monseigneur,

Broederlijk Delen kreeg in 1961 haar mandaat vanwege de bisschoppenconferentie. Reeds meer dan 50 jaar proberen we gestalte te geven aan onze diaconale opdracht.
"Vasten en gerechtigheid doen is één."  De veertigdagentijd wordt zo een oefenplaats om opnieuw bewust te leren leven en handelen in de geest van het evangelie.  Spiritualiteit en solidariteit zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jezus maakte door  Zijn manier van leven het appèl van God aan de mensen concreet. Op een hele radicale manier nam Hij het op voor mensen die gekwetst zijn en uitgesloten worden. Jezus' levenswijze wijst naar een bevrijdende God.

Paus Franciscus plaats zich tijdens zijn pontificaat helemaal in die traditie. Ook tijdens de Goede Week zette hij kleingemaakte en arme mensen centraal. Hij legt een authentieke geloofsgetuigenis af van het visioen van het Rijk Gods, een Rijk van gerechtigheid en liefde. Zo is Hij bron van bemoediging voor vele gelovigen.

Iedere gemeenschap heeft nood aan eigen profeten en plaatsen waar het evangelie geen dode letter blijft, maar inspiratiebron is voor engagement.
Priester Daniel Alliët en de gemeenschap van de Begijnhofkerk brengen reeds vele jaren op authentieke wijze een getuigenis van wat leven volgens het evangelie in de 21ste eeuw kan betekenen. Zij laten ons iets ervaren van het visioen van het Rijk Gods. De Begijnhofkerk is zo een plaats van hoop, van bevrijdend evangelisch leven.

De getuigende waarde van een plaats als de Begijnhofkerk in het centrum van de Europese hoofdstad 'Brussel' kan moeilijk overschat worden. Met vele anderen pleiten wij dan ook voor het behoud van deze gemeenschap en haar pastorale werking in het hart van onze hoofdstad.

In Zijn paastoespraak riep paus Franciscus op samen werk te maken van het 'Rijk Gods' in een geest van eenheid en dialoog.
In deze geest vragen wij U dan ook om in te gaan op de uitnodiging tot oprechte dialoog vanwege de gemeenschap rond de Begijnhofkerk.

Zalig Pasen!

Lieve Herijgers
Directeur Broederlijk Delen